0 głosów

Dzień dobry wszystkim, jak dobrze wiemy fakturę w walucie euro trzeba przeliczać na złotówki aby ją zaksięgować. W programie fakturowania na chwilę obecną istnieje przelicznik z EURO na PLN w dniu wystawienia faktury, a fakturę księgujemy po przeliczniku w dniu zapłaty faktury. Proszę dodać opcję aby po oznaczeniu faktury jako opłacona był przelicznik euro w czasie opłacenia faktury. Myślę że to będzie bardzo duże ułatwienie dla przedsiębiorców i zachęci więcej osób do korzystania z programu fakturowania. Pozdrawiam


anonim 2023-12-26 14:16 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przeliczenia walutowe na fakturach mają ściśle określone wymogi. Przeliczenie waluty głównej na walutę księgowania w danym kraju lub walutę magazynu obywa się z dniem poprzedzającym datę sprzedaży na dokumencie księgowym. W przypadku, gdy data sprzedaży jest na dzień wystawienia dokumentu określona jako przyszła i nie jesteśmy w tanie pobrać kursu przeliczenia, jest ono wykonywane zgodnie z datą jeden dzień poprzedzającą datę wystawienia na dokumencie.
Taki mechanizm jest również zawarty w naszym systemie. Wpływ na metodę przeliczenia liczbowego danego kursu możemy mieć jedynie manewrując różnymi metodami obliczeniowymi w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/6699937-Rozne-sposoby-przeliczen-wartosci-faktury-na-podstawie-kursu-waluty-.
Zgodnie z powyższymi informacjami, dodawanie przeliczenie walut na fakturze zgodnie z datą płatności nie jest odpowiednią opcją w systemie.
Taką metodą można jednak przyjąć przy dodawaniu płatności lub imporcie płatności z banku do systemu, gdy wpływa ona do banku w dacie innej niż data sprzedaży na dokumencie. System jest w stanie przeliczyć walutę wpłaty względem pożądanej waluty na fakturze na dzień poprzedzający datę w wpływu kwoty na konto bankowe: https://pomoc.fakturownia.pl/8543556-Reczne-laczenie-platnosci-i-faktur-w-systemie.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Płatność błąd Rozwiązane

Zmieniłem plan z micro na inny dokonałem płatności i konto jest nadal zablokowane nie mogę wystawić faktury


anonim 2023-12-23 09:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie potwierdzenia płatności oraz adresu mailowego właściciela konta.

więcej »
0 głosów

Chciałbym aktywnie korzystać z Państwa programu wykorzystując MAGAZYN, jednak brakują mi możliwości importowania danych z bazy (np. pliku*.csv) do rezerwacji lub faktury. Aktualnie wykorzystuje fakturownie wpisując w pozycję sprzedażową 1-3 pozycje ogólnie określając jak zestaw nr1 / nr2 / nr3 ponieważ liczba komponentów tworząca zestaw liczy od 10 do 80szt. Wpisywanie ręczne za każdym razem w rezerwację lub fakturę detali powoduje długą, małpią robotę przepisywania ilości detali i cen składowych. Import pliku CSV wygenerowanego z programu projektowego (kalkulatora/cennika/aplikacji kosztorysowej) pozwoliłby na szybką rezerwacje towaru w magazynie / WZ / PZ / ZT / PW / RW / MM stworzenie faktury bez manualnego wklepywania sztuka po sztuce danego detalu. Proszę rozważyć import pliku CSV zawierającego tylko kod / ilość / sztuk cenę towaru znajdującego się w magazynie.


anonim 2023-12-21 12:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu po wejściu w daną zakładkę.

W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).

Natomiast w przypadku importu faktur w pliku muszą być wszystkie wymagane dane jak np. nazwa kontrahenta, a nie tylko dane dotyczące produktów.

Nie ma możliwości importu produktów do WZ / PZ / ZT / PW / RW / MM, natomiast można wykonywać import produktów jako Aktualizacja pozycji, wybierając metodę "sumuj". Produkty należy połączyć po Kluczu - nazwie produktu lub ID produktu, oraz oznaczyć kolumny do aktualizacji, np. ceny zakupu, sprzedaży i ilość. System na podstawie aktualizacji stanu w importowanych cenach utworzy PZ / WZ, aby udokumentować zmianę ilości na podstawie importu.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

nota kredytowa sugestia Nowe

Dzień dobry, zwracam się z prośbą o pomoc w utworzeniu noty kredytowej ponieważ klient taką potrzebuję a nie mogę nigdzie znaleźć


anonim 2023-12-19 11:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system nie posiada typu dokumentu "nota kredytowa". W programie jest możliwość wystawienia noty odsetkowej lub noty księgowej ( obciążeniowa i uznaniowa ).
W menu Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać ? mogą Państwo wybierać jakimi dokumentami się posługiwać.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Poszerzenie pakietu pytanie Rozwiązane

Witam korzystam z Waszej platformy wystawiam więcej niż 3 faktury miesięcznie na jaki numer konta mogę wpłacić by poszerzyć możliwość wystawiania faktur . K.S. HOME Kacper Skubisz


anonim 2023-12-18 21:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aby opłacić konto proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto i w rubryce Typ konta kliknąć przycisk 'Zobacz co oferują konta Płatne'. Następnie należy wybrać plan, który chce Pan opłacić.

System wyświetli formularz płatności, gdzie widoczne będzie podsumowanie zamówienia. W wyznaczonym miejscu należy podać dane, które będą widoczne na fakturze VAT. W rubryce 'Jak chcesz opłacić' należy wybrać formę płatności i za pomocą przycisku 'Przejdź do płatności' wygenerować płatność lub dane do przelewu w przypadku tradycyjnego przelewu bankowego.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

W sytuacji zadeklarowania chęci zapłaty wyższych składek ZUS (w tym na Fundusz Pracy), należy ręcznie wpisać podstawę wyższą niż 4 161,00 zł. Jednakże program nalicza jedynie wyższe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe (opcjonalnie), wypadkowe, natomiast składka na Fundusz Pracy pozostaje taka sama. Proszę o informację, gdzie w systemie znajduje się opcja podwyższania podstawy wysokości składki na Fundusz Pracy i tym samym możliwość naliczenia wyższej tej składki?


anonim 2023-12-18 10:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję kontakt. Zgadza się obecnie nie ma możliwości manewrowania stawką bezpośrednio za składkę na Fundusz Pracy. Modyfikować można całościowo składkę społeczną.
Prześlę jednak zapytanie do Analityka księgowego, czy takie zapotrzebowanie jest zasadne i wrócę do Pana z odpowiedzią.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Podatek cukrowy sugestia Nowe

Kiedy wkońcu zostanie dodania opcja rozliczania podatku cukrowego.
W produkcje trzeba dorobić opcję czy produkt zawieta podatek cukrowy. TAK NIE
Jeżeli tak to możliwość wpisania kwoty podatku.
Przy wystawianiu faktur automatycznie naliczaj podatek cukrowy. Do tego opcja sprzedaży produktu usługowo pod inną marką by nie została naliczona opłata cukrowa.
W raportach ilość sprzedanych produktów objętych podatkiem cukrowym oraz ilość sprzedana usługowo zwolniona z podatku cukrowego.
Do tego powinien być raport z zwolnienia z podaktu cukrowego zawierajacy nazwę firmy, numer faktiry oraz ilość. Informacje te trzeba przekazać w systemie w Urzędzie Skarbowym.


anonim 2023-12-17 14:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie i oczywiście zdajemy sobie sprawę z oczekiwań Klientów w stosunku do coraz to nowych zmian prawnych. Stąd między innymi większość sił przerobowych skierowana jest w kierunku pełnej automatycznej integracji z KSEF. Niemniej jednak na system nie jest systemem księgowym i opcji obliczeń zaawansowanych związanych z różnymi rozporządzeniami prawnymi w większości nie posiada.
Na ten moment nie zdecydujemy się wprowadzić zmian tego typu w danych dotyczących produktów w systemie.
Dodatkowe doliczenia jak wyżej wymieniony podatek, czy podatki celne należy doliczać w systemie ręcznie.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
chciałabym zaimportować dokumenty magazynowe do programu Rewizor. Jak narazie udało mi się zaimportować dokumenty magazynowe jedynie w formacie exel'owskim. Czy istnieje możliwość zaimportowania tychże dokumentów w innym formacie, na przykład w formacie epp? To bardzo ułatwiłoby pracę w programie księgowym, a Rewizor formatu exel'owskiego niestety nie obsługuje.


anonim 2023-12-15 15:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jedyny format w jakim można wyeksportować dokumenty magazynowe to .XLS . Niestety na ten moment nie ma innej możliwości.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
5 głosów

Brakuje mi możliwości wyboru czy klient na liście faktur w przychodach jest wyświetlany jego nazwą pełną czy skróconą. Jak przeglądam faktury to chciałbym widzieć od razu kto już mi zapłacił a kto jeszcze nie, a niestety jest to utrudnione gdy większość moich klientów to "Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy ..."


anonim 2023-12-15 14:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Na ten moment nazwa skrócona wyświetla się jedynie w zakładce Klienci, niestety na liście faktur nie.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Export pozycji do excel pytanie Rozwiązane

Dzień dobry , chciałbym dopytać czy istnieje sposób wyeksportowania wszystkich pozycji faktur tak aby numer , wartość netto, firma oraz produkt/usługa byłyby w osobnych komurkach czyli każda faktura w lini poziomej zawierała te informacje ale z podziałem na odrębne komurki/kolumny?


anonim 2023-12-15 09:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
z zakładki Przychody, w prawym górnym rogu można wybrać Eksport / Wydruki -> Eksport do XLS (z pozycjami faktur). System wyeksportuje dane o fakturach wraz z każdą pozycją faktury w osobnym wierszu.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

blokowanie okresów pytanie Nowe

witam
Czy jest jakaś opcja blokowania okresów np miesięcznych żeby przez pomyłkę np nie wystawić faktury za poprzedni miesiąc? tak żeby po zaimportowaniu przez ksiegowego wystawionych faktur w systemie można było zablokować dany okres


anonim 2023-12-14 16:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
program ma jedynie blokade usuwania faktur przed datą. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/410252-Blokowanie-mozliwosci-dodawania-usuwania-oraz-edytowania-dokumentow-z-wczesniejszych-miesiecy

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dostawcy wykresy/zestawienia sugestia Rozwiązane

Tak jak możemy sobie zrobić zestawienie/wykres/raport dla klientów - to dlaczego nie ma takich raportów dla dostawców?


anonim 2023-12-14 09:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
kontrahenci z faktur zakupowych (Wydatki) zapisywani są w Fakturowni jako Klienci. Można więc wygenerować raporty np. Wykaz wydatków dla danego kontrahenta - po rozwinięciu "więcej opcji" można wybrać Klienta, dla którego ma być wygenerowany raport.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

nowy wyglad... błąd Nowe

Witam,
Naprawcie jak najszybciej czcionkę w trybie jasnym bo jest bardzo nieczytelna. Z ciemnego nie mam zamiaru korzystać.


anonim 2023-12-13 16:00 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zrzutu ekranu z wyświetlaną stroną.
Korzystam z konta i nie zaobserwowałem nieczytelnej czcionki w systemie.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry
W firmie mamy rozne dzialy i kazdy dzial wysyla maile z innego adresu.
Jednak "wysylanie emailem" pozwala na dodanie tylko jednego adresu mailowego. Czy jest taka mozliwosc zebysmy mieli template z mailem podpiety pod dział?


anonim 2023-12-13 12:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w planie abonamentowym Pro i Pro Plus jest możliwość definiowania osobnej konfiguracji wysyłania e-mailem w zależności od działu. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry
W firmie mamy rozne dzialy i kazdy dzial wysyla maile z innego adresu.
Jednak "wysylanie emailem" pozwala na dodanie tylko jednego adresu mailowego. Czy jest taka mozliwosc zebysmy mieli template z mailem podpiety pod dział?


anonim 2023-12-13 12:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w planie abonamentowym Pro i Pro Plus jest możliwość definiowania osobnej konfiguracji wysyłania e-mailem w zależności od działu. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Przy integracji Fakturowni z Baselinkerem - faktury są przekazywane natychmiast z Baselinkera do Fakturowni. Jednak w sytuacji kiedy faktura nie jest opłacona i zostaje opłacona później (termin) - pojawia się problem - trzeba oznaczyć ja jako opłaconą i tu i tu aby nie było bałaganu. Chciałbym abyście spowodowali że integracja również informacje o opłaceniu wymienia natychmiast. Czyli oznaczam w Fakturowni opłacenie - zmienia się status płatnosci w Baselinkerze i na odwrót - jeśli oznaczę w Baselinkerze - to w Fakturowni również zostaje zaznaczona jako opłacona.


anonim 2023-12-12 17:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety integracja z Baselinker jest jednostronna tzn. Baselinker przekazuje do nas informacje w żądaniach API.
Jest to serwis zewnętrzny, który opracował wtyczke zewnętrzną. W celu modyfikacji proszę o kontakt z przedmiotową firmą.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Dzień dobry

Mamy klienta, który ma kilkanaście spółek celowych, faktury trafiają na jeden adres e-mail.
Czy jest możliwość zautomatyzowania wysyłki faktur w taki sposób, by w jednym mailu wysyłały się faktury ze wszystkich spółek celowych? Czy konieczne jest, by robić to ręcznie?

Pozdrawiam


anonim 2023-12-11 12:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system posiada zbiorczą wysyłke faktur, jednak nie będą one wysyłane w jednym mailu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/32446052-Zbiorcza-wysylka-faktur-wraz-z-ich-zalacznikami

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Wydruk faktury sugestia Nowe

Dzień dobry. Kiedy chcę z fakturownii wydrukować fakturę to mi odrzuca. Muszę pobrać na urządzenie i później wydrukować. Jak można to naprawić bo tak nie było


anonim 2023-12-11 10:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Dziękuję za kontakt.
Proszę doprecyzować w jaki sposób próbują Państwo wydrukować fakturę z programu?
Czy podczas takiej próby pojawia się jakiś komunikat błędu?

Pomocne w zlokalizowaniu problemu będzie również wskazanie z jakiej przeglądarki obecnie Państwo korzystają odraz udzielenie dostępu do konta zgodnie z instrukcją w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Czekam na wiadomość zwrotną i pozdrawiam,
Tomasz

więcej »
0 głosów

przy generowaniu takich faktur system sam zmienia dane - wartości faktury lub treści


anonim 2023-12-11 09:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system sam nie podmienia danych. Proszę wyłączyć funkcje przeglądarki internetowej - Autouzupełnianie formularzy. Funkcja ta może sugerować zapamiętane wpisy do witryn internetowych.
Przesyłam instrukcje dotyczącą przeglądarki Chrome:
https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów
Screenshot 2023 12 10 at 13.06.47

Wysyłam właśnie mailem fakturę z dodatkową treścią. W treści maila dodaję informacje z pola "Uwagi".
Pole uwagi uzupełniam kilkoma linijkami tekstu.
Jednak w mailu zamiast przeklejać się z "enterami" przekleja się w postaci:
pierwsza linia<br>druga linia<br>trzecia linia<br>czwarta linia"
Załączam screenshoty dla ułatwienia przekazu.
czy Jestem w stanie poprawić to po swojej stronie, czy tylko development po Państwa stronie może coś zmienić?


anonim 2023-12-10 13:07 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie. Parametr "notes" w wysyłce mailowej widocznie nie uwzględnia tzw. entera htmlowego. Przekażę zgłoszenie do programisty czy jesteśmy w stanie to poprawić.

Poinformuję po uzyskaniu odpowiedzi.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Wydatki nie będące fv sugestia Nowe

Dzień dobry
Czy można dodawać wydatki nie bedace fv? np płace pracowników, itd?


anonim 2023-12-10 11:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie. Program nie posiada funkcji kadrowo płacowych. Dokumenty po stronie Wydatków będą miały wygląd taki jak faktury, paragony, rachunki. Mogą Państwo modyfikować jedynie nagłówek dla dokumentu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/140112237-Wydatki

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Dzień dobry, od niedawna korzystam z Waszej integracji ze sklepem opertam o WooCommerce.
Jest prawie dobrze. Dlatego proponuję kilka drobnych zmian:
- do aktualnych typów dokumentów jakie można wystawiać proponuję dodać dodatkowe ustawienie: jeśli wpisano NIP - FV dla firm (z weryfikacją po stronie fakturowni, obecnie tą opcję muszę mieć wyłączoną by wystawiać też FV dla klientów detalicznych); jeśli NIPu nie ma - FV dla osoby prywatnej. Nie posiadam kasy fiskalnej, wszystkim klientom wystawiam FV, z różnicą jak wyżej.
- informacja o wystawionej fakturze wraz z jej numerem i np linkiem do PDFa mogłaby się pojawiać w notatkach w zamówieniu. Obecnie, aby mieć porządek muszę przepisywać te dane z Fakturowni.
- można by w widoku zamówienia dodać przycisk "Wyślij FV do klienta". Ze względu na różne "przeboje" z przeliczaniem cen netto/brutto zawsze sprawdzam wystawioną fakturę zanim ją wyślę - dlatego nie mam wysyłki automatycznej.
- możliwość konfiguracji z poziomu sklepu (lub ustawień integracji) pola UWAGI, z wartościami dynamicznymi, np numerem zamówienia. - do niedawna w tym polu umieszczałem nazwę sklepu, która jest inna od nazwy firmy, oraz numer zamówienia. Rozumiem, że teraz numer ten pojawia się nad wartością do zapłaty. Jednak nadal pozostaje kwestia nazwy sklepu. W moim przypadku, gdy sklep nazywa się inaczej niż firma, był to element pozwalający klientowi szybciej zorientować się skąd pochodzi faktura.

Zdaję sobie sprawę, że nie są to sugestie krytyczne, ale z pewnością mogłyby ułatwić życie. A możliwość maksymalnego przeniesienia podstawowej obsługi faktur (wyślij maila z FV, dodaj nr FV w notatkach zamówienia, edytuj pole uwagi) na poziom sklepu/zamówienia z pewnością będzie na plus.


anonim 2023-12-07 01:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
poniżej odpowiedź na poszczególne pytania:

- do aktualnych typów dokumentów jakie można wystawiać proponuję dodać dodatkowe ustawienie: jeśli wpisano NIP - FV dla firm (z weryfikacją po stronie fakturowni, obecnie tą opcję muszę mieć wyłączoną by wystawiać też FV dla klientów detalicznych); jeśli NIPu nie ma - FV dla osoby prywatnej. Nie posiadam kasy fiskalnej, wszystkim klientom wystawiam FV, z różnicą jak wyżej.

Jeśli w konfiguracji integracji zaznaczy Pan "Faktura VAT", dokument będzie wystawiany do każdego zamówienia, niezależnie od tego, czy jest to firma, czy os. prywatna. Więc dla firmy wystawi się Faktura VAT dla firm (z NIPem), a dla osoby prywatnej będzie to Faktura VAT imienna.
Ustawienie to można zaznaczyć z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni > Ustawienia > Aplikacje/ Dodatki > WooCommerce > Ustawienia > Szczegóły > Jaki rodzaj dokumentu chcesz wystawić w Fakturowni? > Faktura VAT

- informacja o wystawionej fakturze wraz z jej numerem i np linkiem do PDFa mogłaby się pojawiać w notatkach w zamówieniu. Obecnie, aby mieć porządek muszę przepisywać te dane z Fakturowni.

Integracja działa jednokierunkowo, nie mamy możliwości przesyłania informacji zwrotnej do sklepu WooCommerce z fakturą jako notatka.

Jednak w zakładce Ustawienia > Aplikacje/ Dodatki > WooCommerce > Ustawienia > Szczegóły, ma Pan możliwość ustawienia automatycznej wysyłki dokumentu na podany przez klienta adres mailowy. Dodatkowo jest możliwość włączenia/wyłączenia widoczności numeru zamówienia na generowanym dokumencie sprzedaży.

- można by w widoku zamówienia dodać przycisk "Wyślij FV do klienta". Ze względu na różne "przeboje" z przeliczaniem cen netto/brutto zawsze sprawdzam wystawioną fakturę zanim ją wyślę - dlatego nie mam wysyłki automatycznej.

Tak, jak wspomniałem wcześniej, integracja działa jednokierunkowo, więc niestety nie mamy możliwości przesyłania informacji zwrotnej do sklepu WooCommerce z fakturą.

- możliwość konfiguracji z poziomu sklepu (lub ustawień integracji) pola UWAGI, z wartościami dynamicznymi, np numerem zamówienia. - do niedawna w tym polu umieszczałem nazwę sklepu, która jest inna od nazwy firmy, oraz numer zamówienia. Rozumiem, że teraz numer ten pojawia się nad wartością do zapłaty. Jednak nadal pozostaje kwestia nazwy sklepu. W moim przypadku, gdy sklep nazywa się inaczej niż firma, był to element pozwalający klientowi szybciej zorientować się skąd pochodzi faktura.

Tak jak wspomniałem wyżej, pierwszą kwestią jest fakt, że na dokumencie pojawia się numer zamówienia. Natomiast jest także możliwość dodania domyślnych uwag na generowanych dokumentach. Wystarczy wejść w zakładkę Ustawienia > Dane firmy > Edycja (dla działu wybranego w Ustawieniach WooCommerce jako dział, w którym wystawiane są faktury). Tam widnieje pole Domyślne uwagi na fakturach. Po uzupełnieniu tego pola, jego treść będzie się pojawiać na dokumentach generowanych w tym dziale.

Więc podsumowując - może Pan w Domyślnych uwagach wstawić sobie swoją nazwę sklepu (tak aby Klient widział skąd pochodzi faktura), a dodatkowo pokazywać na dokumencie numer zamówienia (co domyślnie zaciąga się automatycznie).

więcej »
0 głosów

import allegro pytanie Rozwiązane

Witam , mam problem , nie dokończony import pliku z allegro ( problem z internetem ) teraz nie da się zaimportować nowych plików , program wyrzuca ze nie został dokończony poprzedni import , co można zrobić ? dziękuję Pozdrawiam


anonim 2023-12-06 11:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

obserwujemy dziś duże obciążenie po stronie serwera, dlatego generowanie raportów, eksport i import danych czy dodawanie skanów OCR może trwać dłużej niż zazwyczaj. Przekazaliśmy informację do programistów, którzy pracują nad przywróceniem sprawnego działania tych funkcji.

Przerwane czy zatrzymane eksporty/importy system odblokuje po 1 godzinie.

Z tego co widzę na koncie to import Allegro z godziny 11:05 był zablokowany, ale import z 12:30 zakończył się z powodzeniem, więc sam system odblokował wykonywanie kolejnych importów.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

import allegro pytanie Rozwiązane

Witam , mam problem , nie dokończony import pliku z allegro ( problem z internetem ) teraz nie da się zaimportować nowych plików , program wyrzuca ze nie został dokończony poprzedni import , co można zrobić ? dziękuję Pozdrawiam


anonim 2023-12-06 11:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

obserwujemy dziś duże obciążenie po stronie serwera, dlatego generowanie raportów, eksport i import danych czy dodawanie skanów OCR może trwać dłużej niż zazwyczaj. Przekazaliśmy informację do programistów, którzy pracują nad przywróceniem sprawnego działania tych funkcji.

Przerwane czy zatrzymane eksporty/importy system odblokuje po 1 godzinie.

Z tego co widzę na koncie to import Allegro z godziny 11:05 był zablokowany, ale import z 12:30 zakończył się z powodzeniem, więc sam system odblokował wykonywanie kolejnych importów.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

import allegro pytanie Rozwiązane

Witam , mam problem , nie dokończony import pliku z allegro ( problem z internetem ) teraz nie da się zaimportować nowych plików , program wyrzuca ze nie został dokończony poprzedni import , co można zrobić ? dziękuję Pozdrawiam


anonim 2023-12-06 11:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

obserwujemy dziś duże obciążenie po stronie serwera, dlatego generowanie raportów, eksport i import danych czy dodawanie skanów OCR może trwać dłużej niż zazwyczaj. Przekazaliśmy informację do programistów, którzy pracują nad przywróceniem sprawnego działania tych funkcji.

Przerwane czy zatrzymane eksporty/importy system odblokuje po 1 godzinie.

Z tego co widzę na koncie to import Allegro z godziny 11:05 był zablokowany, ale import z 12:30 zakończył się z powodzeniem, więc sam system odblokował wykonywanie kolejnych importów.

Pozdrawiam
Milena

więcej »