1 głos

Zapytanie pytanie Nowe

Dzień Dobry
Jak dodać treść z upoważnioną osobom do wystawiania faktur
Pozdrawiam


anonim 2023-12-29 09:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z bazy wiedzy jak dodać podpis wystawcy do faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/675060-Domyslne-imie-i-nazwisko-wystawcy-lub-osoba-kontaktowa

W przypadku pytań jestem do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Ksef nie eksportuje pliku xml błąd Rozwiązane

Witam
Przy próbie exportu do ksef otrzymuję jedynie info, że "Nie udało się wyeksportować faktur" i buton "uruchom ponownie". Z czego może wynikać taki komunikat ?


anonim 2023-12-28 14:11 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

proszę o sprawdzenie jaki komunikat błędu pojawia się po zleceniu eksportu do KSeF XML.

Przy frazie Nie udało się eksportować faktur (po prawej stronie) powinna być dostępna strzałka. Po rozwinięciu system wyświetli komunikat błędu. Proszę sprawdzić czy komunikat się pojawia i wskazać jego treść.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

export zestawień faktur pytanie Rozwiązane

dzień dobry.
w jakie miejsce jest exportowany plik zestawienia np. faktur


anonim 2023-12-28 14:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
wszystkie eksportowane pliki są zapisywane w pobranych lub w innym miejscu na komputerze wskazanym przez użytkownika.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostajesz do dyspozycji.

więcej »
0 głosów

IMPORT DANYCH Z DGCS pytanie Nowe

Dzień dobry, dotychczas korzystałem z programu "Magazyn i Faktury PRO Plus" firmy dGCS System. Chciałbym uzyskać informację, czy jest możliwość z "archiwum" programy wyeksportować dane kontrahentów, produktów, faktur do waszego systemu?


anonim 2023-12-28 08:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nasz program umożliwia import/eksport takich danych jak faktury, baza klientów, baza produktów.
Dane mogą być w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV
Plik należy przygotować według przykładowego wzoru importu jaki udostępniamy.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/8394891-Import-faktur-jak-to-zrobic-

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam
Jak wyzerować numerację faktur i rachunków wraz z nowym rokiem?


anonim 2023-12-27 23:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na Państwa koncie proszę wyłączyć funkcje absolutna numeracja dokumentów. Opcja znajduje się w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/117000649-Absolutna-numeracja-dokumentow

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry. Czy mogę samodzielnie sporządzić roczny raport finansowy? Jak mogę to zrobić? Robiłem już raporty miesięczne i kwartalne, ale nie rozumiem, czego potrzebuję do raportu rocznego. Dziękuję za odpowiedź.


anonim 2023-12-27 21:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam liste dostępnych zestawień w programie Fakturownia:
https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl

Mogą Państwo wygenerować np. Ewidencje sprzedaży Vat wskazując okres za cały rok.
Zaznaczam, że raporty księgowe są poglądowe i w dowolnym momencie dostarczają informacji finansowych na podstawie danych wprowadzonych do systemu. Z uwagi na to, że bazują one na danych wprowadzonych przez użytkowników, Fakturownia nie gwarantuje ich poprawności. Zalecamy comiesięczny eksport danych z Fakturowni do Państwa biura księgowego, dzięki czemu księgowi będą mogli wykonać dla Państwa wszelkie niezbędne zeznania i raporty podatkowe.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów


anonim 2023-12-27 13:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o doprecyzowanie treści korespondencji. Gdyż nie jest ona do końca zrozumiała.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
2 głosów

Historia zmian nazwy produktów sugestia Rozwiązane

Zapisywanie w aktywnościach związanych z produktem każdej zmiany w nazwie produktu w magazynie, jaki użytkownik i kiedy dokonał zmiany oraz jaka zmiana miała miejsce.


anonim 2023-12-27 12:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię.

Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu i dodanie jej na listę funkcji do wdrożenia. Zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Czy istnieje możliwość zintegrowania fakturowni z systemem sprzedaży dotykaćka?


anonim 2023-12-26 19:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
prosimy o doprecyzowanie na czym taka integracja miałaby polegać?

więcej »
0 głosów

Dzień dobry wszystkim, jak dobrze wiemy fakturę w walucie euro trzeba przeliczać na złotówki aby ją zaksięgować. W programie fakturowania na chwilę obecną istnieje przelicznik z EURO na PLN w dniu wystawienia faktury, a fakturę księgujemy po przeliczniku w dniu zapłaty faktury. Proszę dodać opcję aby po oznaczeniu faktury jako opłacona był przelicznik euro w czasie opłacenia faktury. Myślę że to będzie bardzo duże ułatwienie dla przedsiębiorców i zachęci więcej osób do korzystania z programu fakturowania. Pozdrawiam


anonim 2023-12-26 14:16 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przeliczenia walutowe na fakturach mają ściśle określone wymogi. Przeliczenie waluty głównej na walutę księgowania w danym kraju lub walutę magazynu obywa się z dniem poprzedzającym datę sprzedaży na dokumencie księgowym. W przypadku, gdy data sprzedaży jest na dzień wystawienia dokumentu określona jako przyszła i nie jesteśmy w tanie pobrać kursu przeliczenia, jest ono wykonywane zgodnie z datą jeden dzień poprzedzającą datę wystawienia na dokumencie.
Taki mechanizm jest również zawarty w naszym systemie. Wpływ na metodę przeliczenia liczbowego danego kursu możemy mieć jedynie manewrując różnymi metodami obliczeniowymi w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/6699937-Rozne-sposoby-przeliczen-wartosci-faktury-na-podstawie-kursu-waluty-.
Zgodnie z powyższymi informacjami, dodawanie przeliczenie walut na fakturze zgodnie z datą płatności nie jest odpowiednią opcją w systemie.
Taką metodą można jednak przyjąć przy dodawaniu płatności lub imporcie płatności z banku do systemu, gdy wpływa ona do banku w dacie innej niż data sprzedaży na dokumencie. System jest w stanie przeliczyć walutę wpłaty względem pożądanej waluty na fakturze na dzień poprzedzający datę w wpływu kwoty na konto bankowe: https://pomoc.fakturownia.pl/8543556-Reczne-laczenie-platnosci-i-faktur-w-systemie.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Płatność błąd Rozwiązane

Zmieniłem plan z micro na inny dokonałem płatności i konto jest nadal zablokowane nie mogę wystawić faktury


anonim 2023-12-23 09:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie potwierdzenia płatności oraz adresu mailowego właściciela konta.

więcej »
0 głosów

Chciałbym aktywnie korzystać z Państwa programu wykorzystując MAGAZYN, jednak brakują mi możliwości importowania danych z bazy (np. pliku*.csv) do rezerwacji lub faktury. Aktualnie wykorzystuje fakturownie wpisując w pozycję sprzedażową 1-3 pozycje ogólnie określając jak zestaw nr1 / nr2 / nr3 ponieważ liczba komponentów tworząca zestaw liczy od 10 do 80szt. Wpisywanie ręczne za każdym razem w rezerwację lub fakturę detali powoduje długą, małpią robotę przepisywania ilości detali i cen składowych. Import pliku CSV wygenerowanego z programu projektowego (kalkulatora/cennika/aplikacji kosztorysowej) pozwoliłby na szybką rezerwacje towaru w magazynie / WZ / PZ / ZT / PW / RW / MM stworzenie faktury bez manualnego wklepywania sztuka po sztuce danego detalu. Proszę rozważyć import pliku CSV zawierającego tylko kod / ilość / sztuk cenę towaru znajdującego się w magazynie.


anonim 2023-12-21 12:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu po wejściu w daną zakładkę.

W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).

Natomiast w przypadku importu faktur w pliku muszą być wszystkie wymagane dane jak np. nazwa kontrahenta, a nie tylko dane dotyczące produktów.

Nie ma możliwości importu produktów do WZ / PZ / ZT / PW / RW / MM, natomiast można wykonywać import produktów jako Aktualizacja pozycji, wybierając metodę "sumuj". Produkty należy połączyć po Kluczu - nazwie produktu lub ID produktu, oraz oznaczyć kolumny do aktualizacji, np. ceny zakupu, sprzedaży i ilość. System na podstawie aktualizacji stanu w importowanych cenach utworzy PZ / WZ, aby udokumentować zmianę ilości na podstawie importu.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

nota kredytowa sugestia Nowe

Dzień dobry, zwracam się z prośbą o pomoc w utworzeniu noty kredytowej ponieważ klient taką potrzebuję a nie mogę nigdzie znaleźć


anonim 2023-12-19 11:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system nie posiada typu dokumentu "nota kredytowa". W programie jest możliwość wystawienia noty odsetkowej lub noty księgowej ( obciążeniowa i uznaniowa ).
W menu Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać ? mogą Państwo wybierać jakimi dokumentami się posługiwać.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Poszerzenie pakietu pytanie Rozwiązane

Witam korzystam z Waszej platformy wystawiam więcej niż 3 faktury miesięcznie na jaki numer konta mogę wpłacić by poszerzyć możliwość wystawiania faktur . K.S. HOME Kacper Skubisz


anonim 2023-12-18 21:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aby opłacić konto proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto i w rubryce Typ konta kliknąć przycisk 'Zobacz co oferują konta Płatne'. Następnie należy wybrać plan, który chce Pan opłacić.

System wyświetli formularz płatności, gdzie widoczne będzie podsumowanie zamówienia. W wyznaczonym miejscu należy podać dane, które będą widoczne na fakturze VAT. W rubryce 'Jak chcesz opłacić' należy wybrać formę płatności i za pomocą przycisku 'Przejdź do płatności' wygenerować płatność lub dane do przelewu w przypadku tradycyjnego przelewu bankowego.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

W sytuacji zadeklarowania chęci zapłaty wyższych składek ZUS (w tym na Fundusz Pracy), należy ręcznie wpisać podstawę wyższą niż 4 161,00 zł. Jednakże program nalicza jedynie wyższe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe (opcjonalnie), wypadkowe, natomiast składka na Fundusz Pracy pozostaje taka sama. Proszę o informację, gdzie w systemie znajduje się opcja podwyższania podstawy wysokości składki na Fundusz Pracy i tym samym możliwość naliczenia wyższej tej składki?


anonim 2023-12-18 10:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję kontakt. Zgadza się obecnie nie ma możliwości manewrowania stawką bezpośrednio za składkę na Fundusz Pracy. Modyfikować można całościowo składkę społeczną.
Prześlę jednak zapytanie do Analityka księgowego, czy takie zapotrzebowanie jest zasadne i wrócę do Pana z odpowiedzią.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Podatek cukrowy sugestia Nowe

Kiedy wkońcu zostanie dodania opcja rozliczania podatku cukrowego.
W produkcje trzeba dorobić opcję czy produkt zawieta podatek cukrowy. TAK NIE
Jeżeli tak to możliwość wpisania kwoty podatku.
Przy wystawianiu faktur automatycznie naliczaj podatek cukrowy. Do tego opcja sprzedaży produktu usługowo pod inną marką by nie została naliczona opłata cukrowa.
W raportach ilość sprzedanych produktów objętych podatkiem cukrowym oraz ilość sprzedana usługowo zwolniona z podatku cukrowego.
Do tego powinien być raport z zwolnienia z podaktu cukrowego zawierajacy nazwę firmy, numer faktiry oraz ilość. Informacje te trzeba przekazać w systemie w Urzędzie Skarbowym.


anonim 2023-12-17 14:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie i oczywiście zdajemy sobie sprawę z oczekiwań Klientów w stosunku do coraz to nowych zmian prawnych. Stąd między innymi większość sił przerobowych skierowana jest w kierunku pełnej automatycznej integracji z KSEF. Niemniej jednak na system nie jest systemem księgowym i opcji obliczeń zaawansowanych związanych z różnymi rozporządzeniami prawnymi w większości nie posiada.
Na ten moment nie zdecydujemy się wprowadzić zmian tego typu w danych dotyczących produktów w systemie.
Dodatkowe doliczenia jak wyżej wymieniony podatek, czy podatki celne należy doliczać w systemie ręcznie.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
chciałabym zaimportować dokumenty magazynowe do programu Rewizor. Jak narazie udało mi się zaimportować dokumenty magazynowe jedynie w formacie exel'owskim. Czy istnieje możliwość zaimportowania tychże dokumentów w innym formacie, na przykład w formacie epp? To bardzo ułatwiłoby pracę w programie księgowym, a Rewizor formatu exel'owskiego niestety nie obsługuje.


anonim 2023-12-15 15:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jedyny format w jakim można wyeksportować dokumenty magazynowe to .XLS . Niestety na ten moment nie ma innej możliwości.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
5 głosów

Brakuje mi możliwości wyboru czy klient na liście faktur w przychodach jest wyświetlany jego nazwą pełną czy skróconą. Jak przeglądam faktury to chciałbym widzieć od razu kto już mi zapłacił a kto jeszcze nie, a niestety jest to utrudnione gdy większość moich klientów to "Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy ..."


anonim 2023-12-15 14:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Na ten moment nazwa skrócona wyświetla się jedynie w zakładce Klienci, niestety na liście faktur nie.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Export pozycji do excel pytanie Rozwiązane

Dzień dobry , chciałbym dopytać czy istnieje sposób wyeksportowania wszystkich pozycji faktur tak aby numer , wartość netto, firma oraz produkt/usługa byłyby w osobnych komurkach czyli każda faktura w lini poziomej zawierała te informacje ale z podziałem na odrębne komurki/kolumny?


anonim 2023-12-15 09:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
z zakładki Przychody, w prawym górnym rogu można wybrać Eksport / Wydruki -> Eksport do XLS (z pozycjami faktur). System wyeksportuje dane o fakturach wraz z każdą pozycją faktury w osobnym wierszu.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

blokowanie okresów pytanie Nowe

witam
Czy jest jakaś opcja blokowania okresów np miesięcznych żeby przez pomyłkę np nie wystawić faktury za poprzedni miesiąc? tak żeby po zaimportowaniu przez ksiegowego wystawionych faktur w systemie można było zablokować dany okres


anonim 2023-12-14 16:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
program ma jedynie blokade usuwania faktur przed datą. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/410252-Blokowanie-mozliwosci-dodawania-usuwania-oraz-edytowania-dokumentow-z-wczesniejszych-miesiecy

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dostawcy wykresy/zestawienia sugestia Rozwiązane

Tak jak możemy sobie zrobić zestawienie/wykres/raport dla klientów - to dlaczego nie ma takich raportów dla dostawców?


anonim 2023-12-14 09:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
kontrahenci z faktur zakupowych (Wydatki) zapisywani są w Fakturowni jako Klienci. Można więc wygenerować raporty np. Wykaz wydatków dla danego kontrahenta - po rozwinięciu "więcej opcji" można wybrać Klienta, dla którego ma być wygenerowany raport.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

nowy wyglad... błąd Nowe

Witam,
Naprawcie jak najszybciej czcionkę w trybie jasnym bo jest bardzo nieczytelna. Z ciemnego nie mam zamiaru korzystać.


anonim 2023-12-13 16:00 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zrzutu ekranu z wyświetlaną stroną.
Korzystam z konta i nie zaobserwowałem nieczytelnej czcionki w systemie.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry
W firmie mamy rozne dzialy i kazdy dzial wysyla maile z innego adresu.
Jednak "wysylanie emailem" pozwala na dodanie tylko jednego adresu mailowego. Czy jest taka mozliwosc zebysmy mieli template z mailem podpiety pod dział?


anonim 2023-12-13 12:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w planie abonamentowym Pro i Pro Plus jest możliwość definiowania osobnej konfiguracji wysyłania e-mailem w zależności od działu. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry
W firmie mamy rozne dzialy i kazdy dzial wysyla maile z innego adresu.
Jednak "wysylanie emailem" pozwala na dodanie tylko jednego adresu mailowego. Czy jest taka mozliwosc zebysmy mieli template z mailem podpiety pod dział?


anonim 2023-12-13 12:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w planie abonamentowym Pro i Pro Plus jest możliwość definiowania osobnej konfiguracji wysyłania e-mailem w zależności od działu. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Przy integracji Fakturowni z Baselinkerem - faktury są przekazywane natychmiast z Baselinkera do Fakturowni. Jednak w sytuacji kiedy faktura nie jest opłacona i zostaje opłacona później (termin) - pojawia się problem - trzeba oznaczyć ja jako opłaconą i tu i tu aby nie było bałaganu. Chciałbym abyście spowodowali że integracja również informacje o opłaceniu wymienia natychmiast. Czyli oznaczam w Fakturowni opłacenie - zmienia się status płatnosci w Baselinkerze i na odwrót - jeśli oznaczę w Baselinkerze - to w Fakturowni również zostaje zaznaczona jako opłacona.


anonim 2023-12-12 17:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety integracja z Baselinker jest jednostronna tzn. Baselinker przekazuje do nas informacje w żądaniach API.
Jest to serwis zewnętrzny, który opracował wtyczke zewnętrzną. W celu modyfikacji proszę o kontakt z przedmiotową firmą.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »