1 głos

Problem z dokonaniem wpisu numeru BDO do faktury .000257691


anonim 2020-05-07 14:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w Fakturowni nie ma dedykowanego pola na numer BDO, numer ten można jednak dodać na kilka sposobów. Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów
Adnotacja 2020 05 07 124215

Vat należny sugestia Nowe

Wnioskuję o dodanie w raportach finansowych prostego obliczenia vatu należnego na podstawie faktur sprzedaży i zakupów. Wiadomo oczywiście że realna kwota VAT do zapłacenia może się różnić bo to zależy od wielu czynników mi.in. od sposobu rozliczania z urzędem itd. ale dla małych firm jest to wskaźnik bardzo istotny bo pozwala w locie określić mniej więcej jaki będzie podatek do zapłacenia.
Załączam zrzut z innej aplikacji jak można to zrobić ...


anonim 2020-05-07 12:47 6 komentarze
Odpowiedź główna

Witam,
w jednym z naszych raportów z sekcji Księgowość online: https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
znajduje się raport VAT-7, który jest wyliczany na postawie dokumentów przychodowych i kosztowych. W tym raporcie są dostępne rubryki wartość VAT naliczonego i należnego.
Dokument wylicza także wynikowy VAT do zapłaty.
Czy korzystał Pan już z tego raportu.?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

zmiana statusu pytanie Rozwiązane

Dzień dobru
Chcę zablokować możliwość zmiany statusu faktury na opłaconą niektórym użytokwnikom. Jak mogę to zrobić?


anonim 2020-05-05 22:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie ma w systemie możliwości zablokowania możliwości zmiany statusu dokumentów Użytkownikom. W momencie gdy, Użytkownik jest dodany do działu firmy, w którym wystawiona jest dana faktura w każdym momencie może aktualizować status tej faktury.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
chciałabym zapytać czy wspomagacie Państwo mikroprzedsiębiorców w czasie pandemii?
Do lipca nie wystawie żadnej faktury, natomiast program opłaciłam - czy w związku z tym możemy liczyć na przedłużenie wykupionego oprogramowania o dwa miesiące, w których niestety nie mamy możliwości korzystać z programu? Będę wdzięczna za informację i z góry za nią dziękuję.

Pozdrawiam
Natalia Bochniarz


anonim 2020-05-05 20:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Po konsultacji z przełożonymi informuję, że nie będziemy przedłużać abonamentu. Miesięczny koszt naszych usług to nieduża kwota. W związku z kosztami ponoszonymi przez naszą firmę (pracownicy helpdesku, programiści...) nie przewidujemy zwalniania z opłat.

Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

wyświetlanie przychodów sugestia W trakcie

Proponujemy, żeby od razu na stronie startowej wyświetał się przychód netto za bieżący miesiąc oraz za poprzedni lub wy wprowadzić jakąś łatwą i intuicyjną formę sprawdzania tych 2 parametrów


anonim 2020-05-05 12:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Marża proforma sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,
często muszę wystawiać klientom fakturę marża proforma. proszę o utworzenie jej szablonu.


anonim 2020-05-04 10:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

 

 


 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

Import pliku csv Etsy pytanie Rozwiązane

Występuje zbyt wiele błędów w formularzu - nie wiem jak to zmienić, żeby nie musieć wystawiać 100 faktur ręcznie :-(


anonim 2020-05-03 19:52 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Import pliku csv Etsy pytanie Nowe

Występuje zbyt wiele błędów w formularzu - nie wiem jak to zmienić, żeby nie musieć wystawiać 100 faktur ręcznie :-(


anonim 2020-05-03 19:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Import pliku csv Etsy pytanie Nowe

Występuje zbyt wiele błędów w formularzu - nie wiem jak to zmienić, żeby nie musieć wystawiać 100 faktur ręcznie :-(


anonim 2020-05-03 19:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Import pliku csv Etsy pytanie Nowe

Występuje zbyt wiele błędów w formularzu - nie wiem jak to zmienić, żeby nie musieć wystawiać 100 faktur ręcznie :-(


anonim 2020-05-03 19:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Import pliku csv Etsy pytanie Nowe

Występuje zbyt wiele błędów w formularzu - nie wiem jak to zmienić, żeby nie musieć wystawiać 100 faktur ręcznie :-(


anonim 2020-05-03 19:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Import pliku csv Etsy pytanie Nowe

Występuje zbyt wiele błędów w formularzu - nie wiem jak to zmienić, żeby nie musieć wystawiać 100 faktur ręcznie :-(


anonim 2020-05-03 19:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

Import pliku csv Etsy pytanie Nowe

Występuje zbyt wiele błędów w formularzu - nie wiem jak to zmienić, żeby nie musieć wystawiać 100 faktur ręcznie :-(


anonim 2020-05-03 19:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dodałem kiedyś dodatkowe pole na fakturze, które nie jest mi już potrzebne. Faktury co miesiąc wystawiam na zasadzie "wystaw podobną" i pojawia mi się wtedy to dodatkowe (wypełnione) pole i muszę za każdym razem klikać ukryj. Nie wiem jak się tego pozbyć.


anonim 2020-05-01 20:03 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o doprecyzowanie, jakie dokładnie pole dodatkowe została dodane do faktury. Przy korzystaniu z funkcji wystaw podobną, proponuje przed zapisaniem nowego dokumentu nie ukrywać pola dodatkowego z wpisem a usunąć jego zawartość i zapisać dokument. 

A następnie nowy dokument za pomocą wyżej wspomnianej funkcji wystawić na podstawie dokumentu z usuniętym wpisem w tym polu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

W głównych ustawieniach przydałaby się opcja, aby w "Domyślne imię i nazwisko wystawcy" dało się wybrać "brak domyślnego wystawcy", i żeby pole domyślnie nie wyświetlało się na fakturze.


anonim 2020-05-01 19:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli dany użytkownik w profilu nie ma uzupełnionych pól "Imię i Nazwisko", przy ustawieniu "Domyślne imię i nazwisko wystawcy" na "imię i nazwisko zalogowanego użytkownika", w rubryce "Wystawca" na fakturach nie będzie wpisane nic.

Przy powyższych ustawieniach, jeśli w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki odznaczymy pola na podpis wystawcy / odbiorcy, rubryki te nie będą wyświetlane na fakturze.
https://pomoc.fakturownia.pl/3967983-Widoczne-puste-pole-na-podpis-odbiorcy-wystawcy

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

data sprzedaży sam miesiąc pytanie Rozwiązane

Czy da się ustawić, żeby domyślną datą sprzedaży na fakturze był sam miesiąc, bez konieczności klikania w pytajnik, a następnie "ustaw tylko miesiąc" przy każdej pojedynczej fakturze?


anonim 2020-05-01 19:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług art. 106e ust data sprzedaży powinna być tak sam precyzyjnie określona na fakturze jak data wystawienia lub data płatności.
Jeżeli usługa, która jest przedmiotem sprzedaży wykonywana jest w danym miesiącu, na fakturze w rubryce "data sprzedaży" powinien być wpisany ostatni dzień wykonywania usługi. W tym przypadku ostatni dzień miesiąca.

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Kiedy dodaję na fakturze rabat obliczany kwotowo, gdy kwota jest 4-cyfrowa, np. 1000,00 zł, to nie mieści się ona w jednym wierszu. W takim przypadku pierwsza cyfra jest wiersz wyżej, niż reszta kwoty. Używam szablonu "gray". Da się coś z tym zrobić?


anonim 2020-05-01 19:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Najszybszym rozwiązaniem jest zmiana szablonu danej faktury na "default". Szablon "gray" jest zoptymalizowany pod rabaty procentowe.
Pozdrawiam,
Marcin

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

data wystawienia pytanie Rozwiązane

Data wystawienia i numeracji faktury , dokumentu. Jak zmienić grupowo lub usunąć żeby był np. poprzedni mc kwiecień a nie automatycznie maj do importowanych dokumentów i numeracja nie była również nadawana automatycznie z maja?


anonim 2020-05-01 15:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie treści wiadomości. Z jakiego pliku i kiedy był wykonywany import?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dwie formy płatności błąd Rozwiązane

Nie mogę dodać dwóch forma płatności. Jedynie da się to zrobić z poziomu "więcej" i wpisać dwie. Faktura jest rozliczana np bon + gotówka; raty + gotówka.
Chciałbym zaznaczyć ile czym zapłacił i by mi wyliczyło. Następnie jeżeli ma fakturę częściowo opłaconą to chciałbym widzieć jaką formą zapłacił najpierw i dopłacił też jaką formą.


anonim 2020-04-29 16:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Faktury rozliczane z polskim kontrahentem w walucie EUR są płacone w następujący sposób:
- należność główna w EUR
- VAT na konto VAT w PLN

Importując te 2 płatności oraz przypisując je do faktury pozostaje ona nadal opłacona częściowo ponieważ system rozlicza całą fakturę w EUR.


anonim 2020-04-29 15:45 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
zgadza się. Jednym z kryteriów połączenia płatności i faktury jest waluta. Płatności nawet dwie osobne za VAT i za wartość netto można podłączyć do systemu pod warunkiem, że są w walucie faktury.
Oczywiście można ręcznie połączyć płatność w innej walucie ale program przy takim łączeniu doda samą wartość kwotową bez przeliczenia na walutę faktury.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Import płatności z banku sugestia Rozwiązane

Czy jest możliwość dodania importu płatności z Banku :
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
SWIFT: POLU PL PR


anonim 2020-04-29 12:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Nie mamy takiej opcji importu. Przesyłąm wpis, na którym jest widoczna lista banków: https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku
Pozdrawiam,
Marcin

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

Czy jest możliwość synchronizacji lub eksportu danych do Rewizor GT


anonim 2020-04-29 11:43 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
własnego dedykowanego eksportu do programu Rewizor GT nie posiadamy. Natomiast na naszej podstronie "rozszerzenia i integracje" w sekcji "Systemy księgowe" wskazujemy firmę zewnętrzną, która oferuje taką migracje danych: https://fakturownia.pl/integracje-i-rozszerzenia.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos
Ala

Synchronizacja, export ALA sugestia Rozwiązane

Czy jest możliwość synchronizacji bądź eksportu dokumentów Do programu ALA?


anonim 2020-04-29 11:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
nie mamy dedykowanego eksportu do programu ALA.
Obecnie nie ma też planów, żeby taki eksport powstał.
obecnie jesteśmy na etapie migracji danych z innymi bardziej powszechnymi programami Księgowymi.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

FV ZALICZKOWA sugestia Rozwiązane

JAK WYSTAWIĆ 2 FV ZALICZKOWĄ DO ZAMÓWIENIA ?


anonim 2020-04-28 09:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuje za przesłanie wiadomości. W celu wystawienia drugiej faktury zaliczkowej do zamówienia proszę, powtórzyć kroki jak przy wystawieniu pierwszej faktury zaliczkowej do zamówienia. Czyli proszę wejść na podgląd Zamówienia > Więcej opcji > Wystaw zaliczkową. 

Link do bazy wiedzy:https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
4 głosów

Widoki w fakturowni (Przychody, Wydatki, Klienci, czy Produkty) pozwalają na sortowanie wierszy według wartości w danej kolumnie, po wybraniu jej nagłówka.

Niestety, żadne dodatkowe kolumny, które można dodać klikając na "Dostosuj wyświetlanie kolumn" nie działają już w ten sposób. Skoro istnieje kolumna, będąca źródłem zainteresowania użytkownika, na pewno istnieje też jego chęć sortowania po wartości tejże kolumny.

Brak takiej funkcjonalności dziwi, jest dla mnie niezrozumiały i bardzo liczę na to, że pojawi się taka możliwość jak najszybciej.


anonim 2020-04-27 13:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »