0 głosów

błąd połączenia z drukarką błąd Rozwiązane

Połączenie z adresem 192.168.8.102 nie powiodło się: connect ECONNREFUSED 192.168.8.102:1001


anonim 2023-02-07 14:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
kod błędu sugeruje, iż połączenie z danym IP i portem zostało odrzucone. Proszę sprawdzić, czy Fiskator / Drukarka nie jest blokowana np. przez Windows Firewall, lub czy Państwa drukarka nie jest już połączona z innym programem (np. program testowy producenta drukarki), co blokowałoby połączenie.

Jeśli problem nadal będzie występował, proszę o przesłanie pliku renderer.log, który można znaleźć w Fiskatorze w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Błędy błąd Rozwiązane

Witam,
po przeanalizowaniu sprzedaży i stanów magazynowych okazało się że system ściąga produkt do anulowanego dokumentu, oraz do faktury która jest wystawiona do paragonu jak i również do faktury końcowej która była wygenerowana na podstawie faktury korygującej.
W ustawieniach jest zaznaczony automat do WZ .
Proszę o przeanalizowanie powyższych przypadków i ewentuą inf. zwrotną jak uniknąć tych błędów względnie poprawę ustawień dla WZ.


anonim 2018-04-19 13:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
przeanalizowałem zagadnienia przez Pana, na które należy zwrócić uwagę
1) W przypadku dokumentu magazynowego WZ do faktury anulowanej, faktycznie zostaje on w systemie. Można go oczywiście usunąć ręcznie, ale być może powinien usuwać się z automatu. Skierowałem w tej sprawie pytanie do programistów. Jak tylko otrzymam odpowiedź skontaktuje się z Panem.
2) Wystawiając fakturę do paragonu z włączonym automatem wystawiania dokumentów WZ do faktur, program nie utworzył mi samodzielnie kolejnego dokumentu WZ. Mechanizm sprawdzałem w dwóch przypadkach przy fakturze dla firmy jaki i dla osoby fizycznej.
Musiałbym zobaczyć konkretny przypadek na Pana koncie, żeby się do niego odnieść.
3) Jeżeli chodzi o fakturę końcową wystawianą do faktury korekty, mam za mało szczegółów na odtworzenie tego samego przypadku. Dlatego jak w punkcie 2 proszę o wskazanie przykładu na Pana koncie oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

faktura częściowo opłacona sugestia Rozwiązane

dzień dobry,
posiadamy kontrahentów którzy opłacają faktury częściowo, korzystamy również z faktoringu, owszem jest opcja opłaty częściowej lecz jeżeli jest kilka wpłat to muszę na kalkulatorze obliczać kwotę aby wpisać w pozycję opłaty częściowej. Jeżeli jest kontrahent który ma więcej faktur po wpłacie częściowej na liście faktur pojawia się kwota nie pomniejszona o wpłaty.


anonim 2018-11-10 16:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
Uprzejmie proszę o doprecyzowanie w jakim zakresie możemy udzielić Państwu pomocy technicznej? Państwa wiadomość nie jest dla nas zupełnie jasna.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

Rodzaj wydatku sugestia Rozwiązane

Witam serdecznie

Interesuje mnie czy jest taka funkcjonalność lub czy ewentualnie przewidują Państwo możliwości stworzenia jej tj zmiany Rodzaju wydatku bezpośrednio na liście Wydatki zaznaczając kilka faktur kosztowych - tak jak można zmienić na liście kategorię.

Ewentualnie pytanie - bo niby jest możliwość zaimportowania faktury kosztowej z kolumną jako rodzaj wydatku ale np importując Zakup towarów i materiałów w książce przychodów i rozchodów Fakturowania widzi taką fakturę jako inne koszty zamiast właśnie zakup materiałów. Czy tutaj błąd jest po naszej stronie czy Fakturowni?
Dziękuję za informację i pozdrawiam


anonim 2020-08-14 17:38 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Nie przewidujemy dodania zbiorczego przyporządkowywania rodzajów wydatku.

Aby dodać rodzaj wydatku przy imporcie faktur należy dodać jeden z rodzajów zgodnie z oznaczeniami:

"accounting_kind": "", - rodzaj wydatku dla faktur kosztowych - (purchases, expenses, media, salary, incident, fuel0, fuel_expl50, fuel_expl75, fuel_expl100, fixed_assets, fixed_assets50, no_vat_deduction)

Pozdrawiam,
Marcin

więcej »
0 głosów

Badawczość i Rozwój sugestia Rozwiązane

Sprawę zgłaszałem już przed rokiem i wtedy dowiedziałem się, że nie jest to najważniejsze. Pewnie nie, w końcu i tak jesteśmy za Mongolią.
Ale jednak jeśli w Waszej KPiR jest rubryka BiR to można by chyba umożliwić wprowadzanie kwot do tej rubryki. Rozumiem, że sumowanie tych kwot może przekraczać możliwości Waszych programistów, ale może skorzystajcie ze wsparcia finansowaniem BiR ?
Pozdrawiam
Norbert


anonim 2020-03-17 20:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Szanowny Panie Norbercie,
proszę być spokojnym aktualizacja systemu w tym zakresie nie zależy od kompetencji programistów, którzy go tworzą.
Tak jak wspomniałem wcześniej na ten moment nie mamy możliwości przypisania odpowiedniego rodzaju wydatku, tak żeby dane wpisały się w kolumnę 16 i 17.
Oczywiście ma Pan rację, że skoro podajemy pełny KPiR z tymi danymi, to logiczne jest że program powinien wyliczać wartości w tej kolumnie.
Proszę mi wierzyć ,że obecnie trwają pracę nad poprawieniem funkcjonalności "Księgowość online" oraz dostosowania raportów z tej funkcjonalności do ich użyteczności na potrzeby działalności gospodarczej.
Niestety obecnie nie jestem Panu w stanie podać konkretnego terminu realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Ogarniczenia dla użytkowników pytanie Rozwiązane

Witam,
Na potrzeby sprawnego działania firmy potrzebuję ograniczyć działania użytkowników nie-administratorów do widoczności klientów i wystawiania faktur dla nich. Niestety tych opcji nie znalazłem albo ich nie ma. Opcje które są (użytkownicy widzą tylko swoje produkty/klientów) nie działają, bądź ograniczają całkowicie dostęp do wszystkiego włącznie z wystawianiem faktur co jest bezsensowne. Jest jakaś opcja ograniczenia dostępu w taki sposób by zwykły użytkownik mógł widzieć tylko produkty i wystawiać faktury?
Pozdrawiam
Kamil Policht


anonim 2013-08-31 12:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Panie Kamilu ciągle pracujemy nad ta opcja i sądzę, że niebawem odpowiednie rozwiazanie będzie w naszym systemie.

więcej »
0 głosów

Zaokrąglanie cen jednostkowych pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,
Czy istnieje możliwość żeby program automatycznie nie zaokrąglał wprowadzanych wartości - np. wprowadzone z klawiatury 0,4179 zł jest zaokrąglane na 0,42. Powoduje to problemy w obrocie z instytucjami państwowymi, które rygorystycznie sprawdzają faktury i poprawność zastosowanych stawek. Podkreślam, że nie chodzi mi o wyliczenie należności, lecz o cenę jednostkową (wprowadzaną przez użytkownika).
Pozdrawiam,
--
Jędrzej Heyduk
translatec.pl


anonim 2018-07-26 11:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
ilość miejsc po przecinku w cenach można zwiększyć do 5. Instrukcja znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/384131-Ilosc-cyfr-po-przecinku-w-cenach-i-ilosciach.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Witam,
Chcielibyśmy znaleźć dokumenty zakupowe dla konkretnego sprzedawcy, jednak nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkich nazw firm. Czy istnieje możliwość przypisania nazwy własnej dla kontrahenta i wyszukiwanie go w zakładce Wydatki po tej nazwie ?
Np. czy możemy dla firmy ABC sp. z.o.o. przypisać nazwę "Kowalski" i po tej nazwie szukać go w dziale Wydatki ?
Nadmienię, że porada umieszczona na stronie https://pomoc.fakturownia.pl/143794-Jak-wyszukiwac-i-zawezac-wyszukiwanie-dokumentow nie zwarca wyników według według opisanej metody.


anonim 2021-07-15 10:49 6 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Proszę o informację który aspekt wyszukiwania z przytoczonego artykułu nie sprawdził się w Państwa wypadku.

Można również posłużyć się np. kategoriami w celu łatwiejszego wyszukiwania dokumentów.
Więcej na: https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach-

Pozdrawiam,
Marcin

więcej »
0 głosów

numery konta sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,
Chciałbym aby na fakturze były widoczne dwa numery kont ( dwa różne banki ale te same waluty ). Proszę o podanie ścieżki do takiej zmiany.

Ryszard Zwierzchowski


anonim 2019-11-21 20:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Aby na fakturze były widoczne dwa numery kont, wystarczy dodać parametr <br /> pomiędzy numerami kont, oraz przed pierwszym numerem konta, poniżej przykład:
<br /> Bank1 12345675823132139 <br /> Bank2 98765434254353321 

Pole do edycji numeru konta znajduje się w Ustawienia>Dane firmy> kliknięcie nazwy firmy.

Pozdrawiam,
Daniel

więcej »
0 głosów

Oferty pytanie Rozwiązane

Czy z programu można wystawiać oferty, które można przekształcać w proformę lub FV?


anonim 2015-04-15 09:49 1 komentarz
Odpowiedź główna


Witam serdecznie,

do tych celów może Pan użyć dokumentu "Inne faktury" i nazwać go "Oferta". Aktywować dokument można w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> Jakie dokumenty wystawiać, Z kolei zmiany nazwy na "Oferta" można dokonać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Wydruki> Własne nazwy dokumentów>Inne faktury i tam wpisujemy nazwę.

Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

Zmiana numeru konta sugestia Rozwiązane

W jaki sposób edytować numer konta na już istniejącej fakturze muszę tylko dodać PL przed numerem konta. Zmieniłem numer konta w opcji dane firmy ale na dokumencie się niezaktulizowalo.


anonim 2024-04-07 15:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w ramach konta aktywne jest zabezpieczenie standardowe co oznacza, że zmiana numeru konta możliwa jest tylko z poziomu zakładki Ustawienia > Dane firmy.

Jeśli numer został zmieniony w danych firmy, proszę przejść do podglądu wystawionej faktury, a następnie skorzystać z opcji edycji. W danych Sprzedawcy należy kliknąć przycisk Edytuj i w polu Konto skorzystać z ikony zapętlonej strzałki, która pozwoli zaktualizować numer konta na aktualny w danych firmy. Zmiany należy zapisać.

Jeśli dokument został już przesłany do kontrahenta nie zaleca się zmiany danych na dokumencie, ponieważ nie będą one zawierać tych samych danych.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Automatyczna faktura z VAT 'zw' pytanie Rozwiązane

Czy jest możliwe wystawienie faktury ze zwolnienie z Vatu
Vat 'zw' (Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT)) a nie 0%
używając wtyczki WooCommerce Fakturownia by wphocus ?


anonim 2020-06-10 14:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Aby w Fakturowni włączyć domyślne wystawienie faktur ze stawką zw i powodem zwolnienia 200 000 PLN obrotu należy wejść w Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty i ustawić odpowiedni wybór "Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach".
Następnie, dla pewności można w produktach ustawić stawkę zw.
Niestety przy ustawieniach wtyczki WPhocus nie mogę pomóc, gdyż jest to produkt firmy zewnętrznej.
Pozdrawiam,
Marcin

więcej »
0 głosów

Integracja z API Rossum.ai sugestia Rozwiązane

Dodanie możliwości integracji API Fakturownia.pl z API Rossum.ai: https://rossum.ai/developers
Github z gotowymi rozwiązaniami - klientem Rossum.ai/elis: https://github.com/rossumai/elis-client-examples/
Myślę, że to byłby spory krok do przodu. Jak narazie jest możliwość integracji Rossum.ai - produktu czeskiego z dwoma systemami fakturowania od firm czeskich. Państwo mogliby zostać takowym pierwszym na polskim rynku.


anonim 2019-02-08 11:12 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Automatyczne odbieranie faktur sugestia Rozwiązane

Fakturownia udostępnia adres e-mail, na który można wysłać pliki z fakturami. Po otrzymaniu takiego maila, automatycznie uwzględnia te faktury.

Przykład użycia:
1. Dostaję fakturę z firmy A, ponieważ kupiłem tam jakąś usługę.
2. W mailu z fakturą klikam „Prześlij Dalej” i wpisuję adres w stylu: moja-firma@fakturownia.com
3. Fakturownia odbiera tego maila, odczytuje załączony plik PDF i na tej podstawie tworzy fakturę jako wydatek.


anonim 2024-04-13 14:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
obecnie w systemie nie mamy wdrożonego tego typu mechanizmu.
Na ten moment w opcji OCR należy ręcznie wczytać faktury na koncie: https://pomoc.fakturownia.pl/65249532-Funkcja-OCR-zaczytywanie-skanow-dokumentow-kosztowych-do-zakladki-Wydatki.
Dziękujemy jednak za sugestie. W momencie gdy będziemy rozwijać funkcjonalność OCR, postaramy się wziąć Pana sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam
Piotr

więcej »
0 głosów
Pz eur fakturownia

Dzień dobry,

Korzystując Państwa programem, przy wystawieniu dokumentów magazynowych często trafia się nam następujacy błed:

Naprzykład - wprowadziliśmy wydatek (fakturę) w walucie EUR na osobny dział, w którym wprowadzamy wszystko w walucie EUR. Później - na podstawie faktury - generujemy Przyjęcie zewnętrzne, też na ten samy dział (EUR) (w załączniku rzut ekranu). Dalej robimy Wydanie zewnętrzne na podstawie przyjęcia. I tu program błednie wydaje ceny zakupu na dokumencie WZ w zł (w załączniku rzut ekranu). Proszę zobaczyć - same znaczenie jest OK, ale walutę program wykazuje "zł". Później ni można wykorzystać tego dokumentu w księgowości.

Proszę o pomóc, naprawie danego błędu, albo wytłumaczeniu z czego to może wynikać.

Dziękuje.

Pozdrawiam,
Vitaliy Zhulinskyy
Inter Pack Polonia sp. z o.o.


anonim 2020-05-12 18:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta w celu analizy dokumentów magazynowych z przesłanych zrzutów ekranu: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Rozumiem, że w systemie najpierw tworzone jest PZ ze stanami i walutą zakupu dopiero później dokument WZ?
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

DRUKOWANIE KOPERT pytanie Rozwiązane

Witam.

Czy można bezpośrednio z programu wydrukować kopertę B5?


anonim 2015-11-13 14:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, nie ma opcji wydruku koperty B5 bezpośrednio z programu, natomiast mamy możliwość dostosowania faktur do kopert z okienkiem. Zachęcam do zapoznania się z wpisami na ten temat umieszczonymi w bazie wiedzy:
http://pomoc.fakturownia.pl/144204-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-z-okienkiem-
http://pomoc.fakturownia.pl/638560-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-C5-162x229-z-okienkiem-

więcej »
0 głosów

Nadawanie loginu użytkownikom pytanie Rozwiązane

Przy nadawanie loginu użytkownikom (dla wersji Biuro Rachunkowe) system sygnalizuje podanie loginu w postaci adresu mail - czy można w nazwie loginu wpisać nazwę inną np. pppp2222ooo


anonim 2017-12-19 11:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
tak można ustawić sobie dowolny login do logowania. W tym celu dany użytkownik musi zmienić go w swoim profilu.
Instrukcja znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Zmiana-adresu-e-mail-loginu-konta-.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Pozycja na fakturze...Nazwa sugestia Rozwiązane

CZYNSZ ZA LOKAL OS. LESZKA CZARNEGO 1/4A Za styczeń 2019r.

Chciałbym aby pozycja na fakturze zmieniała się cyklicznie prz każdej co miesiąc wypisywanej fakturze...styczeń..za luty ..marzec..itp..itd
Myślę, że sporo ludzi wystawia tylko fakturę czynszową i to byłoby bardzo pomocne.

Dziękuję i pozdrawiam Dariusz Zacharski.


anonim 2018-12-19 12:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry 

dziękuje za przesłanie zgłoszenia. System daje taką możliwość wprowadzając właściwą zmienną w pozycji na fakturze. Poniżej przesyłam przykład oraz link do bazy wiedzy:

W nazwę produkty w pozycjach faktury można wpisać:

Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc {{month}}.{{year}}r.

i wtedy każda kolejna faktury wygenerowana będzie miała postać:

Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc 03.2014r. itp

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
0 głosów

możliwość opłaty miesięcznej sugestia Rozwiązane

Proszę o możliwość robienia opłat co miesiąc, nie jestem jeszcze przekonana czy będę używać programu


anonim 2024-03-08 18:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

płatność miesięczna dostępna jest tylko z poziomu aplikacji mobilnej. Z poziomu aplikacji można opłacić wybrany plan tylko za miesiąc. Należy jednak pamiętać, że przy tej płatności faktura VAT wystawiana jest przez Google lub Apple, nie Fakturownie.

Jeśli konto mimo płatności nie aktywuje się, proszę o przesłanie potwierdzenia płatności w odpowiedzi na tę korespondencję. Na jego podstawie aktywuję zakupiony pakiet zanim płatność się zaksięguje.

Minimalny okres, za który można opłacić abonament to 6 miesięcy. Dla planu Standard i wyżej można to zrobić z poziomu konta. Dla planu Start niezbędne jest wystawienie przez nas proformy. Jeśli zdecyduje się Pani na płatność za plan Start, proszę o informację, przygotuje i prześlę dokument do opłacenia. Wtedy faktura VAT będzie wystawiona przez Fakturownie.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

POWIĘKSZANIE CZCIONKI sugestia Rozwiązane

Ja k powiększyć czcionkę na fakturze?


anonim 2024-01-17 17:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aby zwiększyć czcionkę na całej fakturze proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Następnie zjechać na dół strony do sekcji Konfiguracja i w rubryce Konfiguracja wydruku przez CSS wpisać kod .invoice_outline * { font-size: 12px; }.

Wielkość czcionki uzależniona jest od wartości podanej przy pixelach (px). Można nią dowolnie manewrować.

Zmiany należy potwierdzić przyciskiem Zapisz.

Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/6126806-Zwiekszenie-wielkosci-czcionki-na-calej-fakturze-.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

tak jak jest to na Rachunkach


marcin 2013-01-19 00:34 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

automatyczny zakup pakietów OCR pytanie Rozwiązane

Chciałbym zakupić kolejny pakiet skanów OCR faktur kosztowych i nie potrafię. Czy każdorazowo muszę to zamawiać przez jakiegoś konsultanta?
pozdrawiam


anonim 2023-12-05 18:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aby złożyć zamówienie na kolejny pakiet skanów OCR proszę przejść do zakładki Ustawienia > Aplikacje/Dodatki.

Na liście dostępna będzie aplikacja OCR, proszę w nią kliknąć i po prawej stronie wybrać opcję Aktywuj lub Uruchom.

System wyświetli formularz złożenia zamówienia. Po przesłaniu zgłoszenia Operator, który odbierze wiadomość, przygotuje proformę. Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem czatu lub telefonicznie pod numerem +48 22 599 4019. Wystawimy i prześlemy proformę.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Jak wygenerować z systemu informację o stanie magazynu na 31 grudnia 2023.


anonim 2024-04-02 11:16 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w systemie dostępny jest raport Inwentaryzacja kosztowa, który pozwala na wyświetlenie stanu magazynowego do wybranego dnia np. 31 grudnia 2023.

Aby wygenerować raport proszę przejść do zakładki Raporty > Lista raportów > sekcja Magazyny > raport Inwentaryzacja kosztowa. W polu Data do należy określić do kiedy system ma policzyć stany, a w polu Magazyny wybrać dla jakiego magazynu raport ma być wygenerowany. Po zatwierdzeniu przyciskiem Generuj raport system wyświetli dane. Raport wykaże ilość i wartość magazynu.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/5559664-Inwentaryzacja-kosztowa-magazynu.

W systemie dostępny jest również dokument magazynowy Inwentaryzacja. Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

błędnie anulowana faktura sugestia Rozwiązane

Witam!
Klikając na numer faktury coś przeskoczyło i anulowałem nie tę, którą chciałem. Jak cofnąć anulowanie i przywrócić fakturę?


anonim 2024-03-05 16:57 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

Rozumiem, że usunął Pan trwale z systemu fakturę i teraz chciały przywrócić dokument?

więcej »
0 głosów

Mam obecnie numer 7 a wyskakuje mi 23 i tak wkoło ciagle 23.Gdzie jest opcja zmiany numeracji bo nie znalazłam>?


anonim 2014-04-23 13:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
Instrukcja gdzie zmienić numerowanie faktur znajduję się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/347326-Numerowanie-faktur. Przy każdej nowej fakturze numerem faktury jest 23 ponieważ w podanych wcześniej ustawieniach w jednym z pól zostało wpisane 23.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.


Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »