0 głosów

API invoice_issuer nie działa błąd Rozwiązane

Mam ustawione w API
"use_invoice_issuer" => "1",
"invoice_issuer" => "TEST",

ale to nie działa, dlaczego ?


anonim 2023-12-04 13:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informację, z jakiego szablonu wydruki Państwo korzystają? Zweryfikowałem na swoim koncie, funkcja działa i dane są wyświetlane np. w szablonie default.

Czy na pewno przesyłane jest "use_invoice_issuer": "1", a nie "use_invoice_issuer": 1, jako liczba? "1" w tym przypadku musi zostać przesłane jako tekst.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
1 głos

Dzień dobry,

Czy jest możliwe nie wstawianie faktury bez NIP nie ewidencjowanej na kasie fiskalnej (sprzedaż internetowa) do pliku JKP V7 jako pojedyńcza faktura ?
Obecnie sytuacja wygląda tak:
Faktura z NIP - jest wstawiana pojedynczo do pliku JPK V7
Faktura bez NIP - jest wstawiana pojedynczo do pliku JPK V7, rozumiem że domyślnie jako FP czyli faktura do paragonu
Paragon bez NIP - nie jest wstawiany do pliku JPK V7
Rachunek bez NIP - nie jest wstawiany do pliku JPK V7
Dokument wewnętrzny WEW - jest wstawiany do JPK V7 z kodem WEW
Raport Okresowy RO - jest wstawiany do JPK V7 z kodem RO

Chciałbym uzyskać taki rezultat:
Faktura VAT z NIP - jest wstawiana pojedynczo do pliku JPK V7
Faktura bez NIP - nie jest wstawiana do pliku JPK V7
Dokument wewnętrzny WEW - raportuje sumę faktur bez nip z danego miesiąca i jest wpisany do JPK V7 z kodem WEW
Wg wiedzy, którą posiadam jest to obecnie możliwa opcja dokumentacji sprzedaży internetowej.
Czy jest możliwa taka konfiguracja Fakturowni ? System jest zintegrowany z programem BaseLinker.


anonim 2023-12-04 09:27 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Fakturownia ujmuje wszystkie wymagane dokumenty w JPK. Proszę o doprecyzowanie "faktury bez NIP nie ewidencjowanej na kasie fiskalnej (sprzedaż internetowa)" - czy prowadzą Państwo tzw. "sprzedaż bezrachunkową", gdzie jej łączną sumę należy ujmować zbiorczym dokumentem?
Faktura jest dokumentem księgowym ujmowanym w JPK, niezależnie, czy ma NIP, czy nie. Jej nieujmowanie zależy od innych czynników jak np. zagraniczna stawka VAT.

Jeśli jest to sprzedaż bezrachunkowa, powinni Państwo wystawiać inny typ dokumentu. Na przykład systemowy Paragon - paragon nie jest ujmowany w JPK ponieważ takie dokumenty również ujmuje się zbiorczo. Aby nie mylić Klientów, skoro nie ma fiskalizacji, nazwę Paragonu można zmienić np. na "Dowód zakupu" w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Faxefranko@gmail.com sugestia Nowe


anonim 2023-12-04 02:56 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Faktury Cykliczne sugestia Nowe

Ustawiłem fv cykliczne dla płatnika i otrzymałem z automatu poniższą odpowiedź:
Dodatkowe informacje:
Rejestracji podlegają tylko dokumenty wysłane w formacie PDF, zgodnie z zasadą: jedna faktura w jednej wiadomości.
Ewentualne załączniki prosimy przesyłać razem z fakturą, w taki sposób aby faktura zawsze była umieszczona w pierwszej kolejności.
Czy da sie wysyłać same PDF w tych fv cyklicznych??


anonim 2023-12-01 12:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
do wiadomości wysłanej do klienta można dodać PDF. Plik będzie wysyłany wraz z treścią zdefiniowaną przez użytkownika.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/142896-Wlasne-tresci-w-e-mailach-wysylanych-do-Klientow

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Raport Fiskalny Miesięczny pytanie Rozwiązane

Dzień dobry, Fakturownia posiada możliwość zaksięgowania miesięcznego raportu fiskalnego dla celów JPK oraz KPiR. W związku z tym mam kilka obserwacji:
1. System przelicza VAT automatycznie po wpisaniu wartości netto lub brutto ale niestety schemat wyliczenia powoduje groszowe różnice w porównaniu do wydruku z kasy/drukarki fiskalnej. W przypadku zaawansowanej edycji danych księgowych w rejestrach VAT również działa automat i nie ma możliwości ręcznej korekty pól. Wydaje mi się, że warto byłoby poprawić działanie automatu na liczenie od brutto lub umożliwić ręczną korektę.
2. W danych księgowych nie widzę możliwości sprawdzenia/ustawienia znacznika "RO" (zbiorcze zestawienie z kas rejestrujących) do JPK_VAT, Czy jest on dodawany automatycznie?
3. Po zapisaniu raportu pojawia się w zestawieniu status "nieopłacone". Jak rozumieć ten zapis, czy zmieniać go ręcznie na "opłacono" i jaki jest sens jego wyświetlania?


anonim 2023-12-01 11:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
1. Raport miesięczny to suma raportów dobowych, "suma kolumn" netto, VAT i brutto z raportów dobowych. Jeśli po wprowadzeniu samego podsumowania raportu jako jedna pozycja na dokumencie, wychodzi różnica w zaokrągleniach, należałoby dodać raport w sposób, w jaki obliczany jest na urządzeniu fiskalnym - wprowadzić każdy dzień jako osobną pozycję na dokumencie, aby system dokonał sumy raportów z poszczególnych dni.

2. Tak, dokument Miesięczny raport fiskalny automatycznie otrzymuje oznaczenie RO w JPK_V7.

3. Status raportu miesięcznego to "pozostałość" funkcji z innych typów dokumentów w systemie. Nie ma możliwości dezaktywowania go, natomiast oznaczenie go jako Opłacony czy też nie, nie ma "konsekwencji" funkcjonalnych.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Zniknęła faktura sugestia Rozwiązane

Witam, Chciałam wystawić fakturę na podstawie faktury z listopada, wcisnęłam opcję wystaw podobną, wtedy wystąpiła awaria internetu po ponownym uruchomieniu faktury nie było.


anonim 2023-12-01 10:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli wystąpił problem z dostępem do internetu i tworzony za pomocą opcji Wystaw podobną dokument nie został prawidłowo zapisany, nie utworzył się on na koncie.

Nie ma również możliwości, aby usunęła się faktura, na podstawie której wystawiono dokument. Usunięcie należy zlecić, a następnie potwierdzić, ponieważ jest to proces nieodwracalny.

Proszę o podanie adresu e-mail, na który zarejestrowane jest konto w systemie oraz numer dokumentu, którego brakuje. Zweryfikuje to w aktywnościach konta.

Mogą to Państwo również sprawdzić samodzielnie. Należy najpierw przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. Na dole strony znajduje się sekcja Inne, gdzie proszę zaznaczyć checkbox obok opcji 'Pokazuj aktywności użytkowników' i zapisać zmiany.

Następnie po przejściu do zakładki Ustawienia > Aktywności można sprawdzić co stało się z dokumentem.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/395043-Jak-sprawdzic-aktywnosc-na-koncie-.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Faktura korygująca pytanie Rozwiązane

Czy istnieje możliwość wykazywania na fakturze korygującej, całej sumy "przed korektą" i " po korekcie" a pod spodem wynikającą z tego różnicę ? . Sprawa dotyczy korekty faktury WDT.


anonim 2023-11-30 12:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
informacje przed korektą i po korekcie wykazywane są dla każdej z pozycji na dokumencie.

Jeśli chodzi o takie informacje dla całej wartości faktury, nie ma takiej możliwości. Taką adnotację można dodać w Uwagach na korekcie.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Zdublowane faktury sugestia Nowe

Czy jest opcja uniknięcia wpisania pod tego samego kontrahenta tej samej faktury by uniknąć podwójnego zapłacenia tej samej należności ?


anonim 2023-11-28 10:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system nie posiada takiego zabezpieczenia. Nie jest ograniczane wystawianie faktur dla tego samego kontrahenta.
System natomiast nie pozwoli na utworzenie dwóch dokumentów o tym samym numerze w zakładce Przychody.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
203 głosów

Przy wystawieniu Faktur cyklicznych w dużej ilości mamy wysyłkę co godziny około 10 faktur, czyli Gmail patrzy na to, że mam wysyłkę o god. 10:01 dużej ilości listów, o god. 11:02 dużej ilości listów i tak dalej w ciągu dnia.
Dla nas, klientów oraz dla serwerów Państwa było by korzystniej mieć dodatkowy wybór w polu " Godzina wystawienia faktury" - dodatkowe co 15 minut, lub co 10 minut.
przykład:
teraz mamy - 10:00, 11:00, 12:00 ....
po zmianach będzie wybór: 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30...
Chętnie będę korzystał z takiej możliwości.


anonim 2023-11-27 12:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, czy jest możliwość stworzenia raportu dla danego kontrachenta dla towarów zawierających w nazwie słowo np "hunter" ? chciał bym zrobić podsumowanie żeby sprawdzić który klient zakupił najwięcej sztuk danego towaru


anonim 2023-11-26 17:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
takim raportem może być Produkty:sprzedaż. Raport ma możliwość filtrowania produktów po danym kontrahencie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Stan magazynowy pytanie Rozwiązane

Mam pytanie , produkt został sprzedany detalicznie na paragon z kasy fiskalnej, w jaki sposób zdjąć go ze stanu magazynu aby było to przejrzyste i czytelne?


anonim 2023-11-25 13:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w Fakturowni można odtworzyć paragon z kasy wystawiają dokument typu Paragon - paragon wystawiony w Fakturowni nie jest fiskalny, nie spowoduje podwójnej fiskalizacji, paragony nie wchodzą też do JPK - można je ujmować zbiorczo dokumentem Miesięczny raport fiskalny. Do wystawionego paragonu można dodać dokument WZ.

Można też wystawić sam dokument WZ bez powiązania z paragonem, numer paragonu z kasy można np. dodać w uwagach WZ.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Przy Eksporcie faktur sprzedaży w walucie za pomocą Eksportu do Symfonii FK w rejestrze uwzględnia błędne kwoty Brutto, VAT i Netto w walucie. Tam muszą być normalne kwoty w walucie a są kwoty z faktury dzielone przez kurs.
Natomiast w pozycjach kwoty z rejestru w PLN podstawia faktyczne kwoty w walucie a nie kwoty waluta * kurs (przeliczone na PLN). Prośba o poprawienie.


anonim 2023-11-24 11:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w dniu wczorajszym została udostępniona nowa wersja eksportu, która powinna rozwiązać dany problem. Po aktywowaniu, opcja będzie do wyboru na dole listy eksportów, przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/152083766-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-Symfonia-FK

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
1 głos

Jako nowy użytkownik Fakturowni zauważyłem, że system umożliwia kolejny wydruk fiskalny (na drukarce fiskalnej) już wcześniej ufiskalnionego paragonu. Dzieje się to bez jakiegokolwiek ostrzeżenia. Problem może być szczególnie dokuczliwy z poziomu POS, Fiskator czasem wykazuje się kilkusekundowym opóźnieniem co może skłaniać "nerwowego" operatora do zlecenia kolejnego wydruku. Przydatne byłoby również automatyczne przejście w POS do nowego paragonu po wykonaniu wydruku.
Sadzę, że taka blokada nie powinna być trudna do zaimplementowania ponieważ Fakturownia wie, że ufiskalniono paragon (odpowiedni znacznik pojawia się przy nr paragonu) a zabezpieczało by to przed wieloma problemami wynikającymi z takiej pomyłki.


anonim 2023-11-24 11:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie. Paragony wcześniej zafiskalizowane pomijane są przy grupowym wydruku, a przy próbie druku z poziomu podglądu paragonu wykazujemy komunikat "Dokument był już drukowany. Czy chcesz wydrukować go ponownie?", ale rzeczywiście problem występuje w POS.

Fiskator odpytuje Fakturownię o zlecenia druku co 10 sekund, oczekiwanie na wydruk może więc "w najgorszym wypadku" wynosić 10s, jeśli zlecenie zostało wysłane tuż po ostatnim zapytaniu.

Przekażę zgłoszenie do konsultacji, jak mogłoby to być rozwiązane w przypadku POS.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Aplikacja nie może zczytac firmy po NIPie


anonim 2023-11-23 19:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
możliwość zaczytywania danych po NIP z bazy GUS została wczoraj przywrócona. Proszę o sprawdzenie funkcjonalności.

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

vat naliczony sugestia Nowe

dlaczego jednym kliknięciem nie można przenieść nadwyżki VAT na nastepny miesiac ? generujac nowy raport trzeba wracac się do tego z poprzedniego miesiaca co jest bardzo nieintuicyjne a tak podstawowe potrzebne funkcje. Mi narobilo to sporo problewmow i niejasnosci z urzedem skarbowym


anonim 2023-11-23 13:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
to pole należy uzupełniać ręcznie. Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Od wczoraj tj. 22.11.2023 na różnych przeglądarkach występuję ten sam komunikat , przeglądarki (google chrome i egde)


anonim 2023-11-23 09:12 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

funkcja zaczytywania danych z GUS nie działa prawidłowo, ponieważ jak udało się nam ustalić, GUS zablokował nasze IP i żądania pobrania danych nie są realizowane.

Programiści są w stałym kontakcie z GUS i próbują przywrócić prawidłowe działanie tej opcji.

Jeśli tylko jej działanie zostanie przywrócone, przekażę tę informację w kontynuacji wątku.

Przepraszamy za utrudnienia.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
1 głos

Dzień dobry, od wczoraj (22.11.2023 r.) nie działa pobieranie z bazy GUS.


anonim 2023-11-23 08:35 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

funkcja zaczytywania danych z GUS nie działa prawidłowo, ponieważ jak udało się nam ustalić, GUS zablokował nasze IP i żądania pobrania danych nie są realizowane.

Programiści są w stałym kontakcie z GUS i próbują przywrócić prawidłowe działanie tej opcji.

Jeśli tylko jej działanie zostanie przywrócone, przekażę tę informację w kontynuacji wątku.

Przepraszamy za utrudnienia.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Witam,
Poprzez Auto Pay zrealizowałem przelew do odbiorcy, będącego Państwa klientem (Biały Las w Wierzbnej). Środki z konta poszły, mam tez potwierdzenie z Autopay że zostały do Państwa przekazane. Odbiorca twierdzi ze nie ma środków ode mnie (czyli od Państwa). W załaczeniu podaje dwód transakcji mojej do autopay (jest wartość data oraz wszelkie informacje).
Prosze o sprawdzenie/potwierdzenie że środki zostały przekazane.

Dziękuje z góry


anonim 2023-11-23 07:16 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Fakturownia nie jest pośrednikiem w przekazywaniu należności. Udostępniamy tylko w ramach konta możliwość skorzystania z bramki płatności AutoPay (dawniej BlueMedia).

Z informacji, które posiadamy, księgowanie takiej płatności trwa 1 dzień roboczy zgodnie z sesjami bankowymi.

Jeśli należność za fakturę opłacono dziś, środki zostaną przekazane do sprzedawcy najprawdopodobniej jutro.

Jeśli sprzedawca nie otrzyma nadal płatności, należy kontaktować się bezpośrednio z AutoPay pod adresem e-mail platnosci@bm.pl.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
2 głosów

Wystąpiły następujące błędy:
Błąd podczas logowania do rejestru GUS


anonim 2023-11-22 20:34 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

funkcja zaczytywania danych z GUS nie działa prawidłowo, ponieważ jak udało się nam ustalić, GUS zablokował nasze IP i żądania pobrania danych nie są realizowane.

Programiści są w stałym kontakcie z GUS i próbują przywrócić prawidłowe działanie tej opcji.

Jeśli tylko jej działanie zostanie przywrócone, przekażę tę informację w kontynuacji wątku.

Przepraszamy za utrudnienia.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Czy gdzieś w systemie można ustawić żeby faktury WDT również miały tłumaczone nagłówki na drugi język odbiorcy towaru, a jeśli nie ma takiej funkcji to czy można ją wprowadzić?


anonim 2023-11-22 16:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w systemie można wystawić fakturę w języku obcym lub fakturę dwujęzyczną.

Jest to dostępne z poziomu tworzenia każdego typu dokumentu, w tym również faktury WDT.

W formularzu tworzenia dokumentu proszę zjechać do dodatkowych rubryk dostępnych pod pozycjami na fakturze.

Obok rubryki Waluta dostępna jest rubryka Język, gdzie można ustawić główny język dokumentu. Drugi język należy dodać za pomocą przycisku Dodaj drugi język. Tłumaczone są te elementy faktury, które są systemowe. Wszelkie wartości dodane ręcznie należy tłumaczyć we własnym zakresie.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
6 głosów

Witam,

Przykład:
W przypadku kiedy proforma zostanie wystawiona w październiku, po zaksięgowaniu wpłaty FV zaliczkowa również w październiku to w momencie wystawienia FV końcowej w listopadzie( według daty faktycznej sprzedaży) pojawia się kwota 0,00 co w tym przypadku nie pozwala na oszacowanie realnego poziomu sprzedaży na dany miesiąc

Czy jest szansa na opracowanie takiej funkcjonalności bez konieczności ręcznego wchodzenia w każdą FV końcową i manualnego obliczania właściwego poziomu sprzedaży?

Piotr


anonim 2023-11-22 13:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
sugeruję skorzystanie z opcji wystawienia zaliczkowe i końcowej do dokumentu nieksięgowego jakim jest Zamówienie.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/108928-Faktura-zaliczkowa-i-faktura-koncowa
Pozdrawiam.

więcej »
0 głosów

lista klientow, duplikowanie sugestia Rozwiązane

Hej, bylo by super miec mozliwosc duplikowania klientow. Troche na zasadzie tego co mamy w fakturach "wystaw podobna". Mam sytuacje kiedy klient zmienial dane firmy 3x w ciagu 2 miesiecy. W bazie kontaktow musze dalej trzymac kazda wersje z osobna. Obecnie trzeba recznie kopiowac wszystkie dane miedzy stronami.


anonim 2023-11-21 15:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za przesłanie sugestii odnośnie opcji duplikowania klientów.

Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Jeśli sugestia będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem użytkowników, zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu i trafi na listę opcji do dodania.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Dzień dobry.
Czy w niedalekiej przyszłości będzie możliwość dodania daty ważności produktu do konkretnej dostawy, tak aby ów data ważności pojawiała sie na fakturze sprzedaży ? Przydała by się też seria produktu. Opcja FIFO jest i super , jednak cóż mi po tym jak nie widzę dat ważności swoich produktów w systemie.


anonim 2023-11-20 21:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię w zakresie działania magazynu.
Na ten moment w obecnej konstrukcji magazynu wewnątrz systemu tego typu zmiany nie są planowane.
W momencie gdy będziemy projektować nową formę magazynu z możliwością integracji z segmentem faktur w serwisie Fakturownia, weźmiemy Państwa sugestie pod uwagę.
Natomiast obecnie takich funkcji nie ma i dodanie ich nie będzie możliwe w najbliższej przyszłości.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Czy jest szansa wprowadzić funkcję filtrowania po kraju, aby była dostępna z poziomu listy wszystkich faktur w zakładce Przychody?

Michał Lisicki
Euro-bion


anonim 2023-11-17 13:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie posiadamy takiego rozwiązania, opcja wyboru kraju nabywcy jest możliwa w raportach, np. Wykaz przychodów.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,

więcej »
3 głosów

Filtry w przychodach sugestia Nowe

Czy jest mozliwe dodanie filtru w przychodach aby pokazal tylko dokumenty ktore nie maja stworzonej WZ? Aktualnie takich dokumentow nalezy szukac recznie pregladajac wszystkie podstrony ..


anonim 2023-11-17 10:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
obecnie nie ma takiego filtru w systemie. Mogę jedynie zasugerować zwiększenie liczby dokumentów na jednej stronie do 100, aby przyspieszyć wyszukiwanie dokumentów bez powiązanych WZ.
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn

Jeśli inni Użytkownicy chcieliby ujrzeć taki filtr w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »