1 głos

zaliczki sugestia Rozwiązane

brak opcji zaliczki która może być ujęta w ogólnej wartości FV i w końcowym rozliczeniu FV o nią pomniejszona

anonim 2011-09-20 23:21
Głosów 1: + 1 anonim

Dodaj komentarz