0 głosów

Załączanie plików w zakładcie Klienci sugestia Rozwiązane

Mam pytanie, czy dałoby się stworzyć możliwość załączania plików na poziomie edytowania informacji o kliencie (zakładka Klienci)? Chcielibyśmy załączać do każdego klienta skan umowy podpisanej z nim.

anonim 2013-02-26 10:34
Odpowiedź główna

Ta funkcja jest dostępna od dawna. Do każdego klienta można dołączyć dokument np.: w postaci umowy.

Dodaj komentarz