0 głosów

Import danych z iFirma pytanie Nowe

Czy dla klientów, którzy chcą przenieść się z iFirma do Fakturownia przewidziana jest jakiś system importu danych?

anonim 2022-11-22 19:50
Odpowiedź główna

Witam, nie mamy dedykowanego importu danych z systemu iFirma. Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia > Import > Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu na niebieskim tle po wejściu w daną zakładkę.

W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).

Pozdrawiam, Tetiana.

Komentarze

tetianap
tetianap
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Witam, nie mamy dedykowanego importu danych z systemu iFirma. Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia > Import > Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu na niebieskim tle po wejściu w daną zakładkę.

W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).

Pozdrawiam, Tetiana.

2022-11-23 09:32


Dodaj komentarz