0 głosów

Wprowadzenie modułu "zamówienia" kontrolującego (A)statusy realizowanych zamówień, (B)rozliczanie ich oraz (C)powiązanie z fakturą VAT sugestia Rozwiązane

Proponuję rozważenie dodania do funkcjonalności fakturownia.pl możliwości włączenia dodatkowego modułu dokumentów "Zamówienia", analogicznie jak moduły "Przychody" lub "Wydatki", itd. W takiej grupie, użytkownicy, którzy prowadzą np. sklep internetowy i otrzymują zamówienia, mogliby je wprowadzać jako osobne pozycje/dokumenty. W widoku listy takich zamówień można by uwzględnić takie kolumny:
- nr zamówienia
- status zamówienia (np. nowe, nieopłacone, opłacone, zrealizowane, odrzucone, usunięte, itp.) (A)
- kwota zamówienia
- klient
- data przyjęcia zlecenia
- data i forma płatności za zamówienie (B)
- informacja czy została wystawiona faktura (jeżeli tak, podany nr fv, jeżeli nie została wystawiona, dodać przycisk "wystaw fv") (C)

Umożliwienie kontrolowania najważniejszych danych dla wielu zamówień z poziomu listy będzie bardzo przydatnym narzędziem, które pozwoli na stałe monitorowanie 3 najważniejszych informacji:
A) jaki jest aktualny status zamówienia?
B) kiedy i jak zostało opłacone lub nieopłacone zamówienie?
C) czy został do zamówienia wystawiony dokument księgowy?

Możliwość stałej kontroli, aktualizacji i poprawiania w/w danych z pewnością zachęci dużą rzeszę potencjalnych klientów z branży e-commerce (i nie tylko) do wybrania fakturowni jako głównego programu, służącego nie tylko do wystawiania faktur, ale elastycznie wspierającego bieżącą obsługę realizowanych zamówień.

anonim 2015-07-22 01:15
Odpowiedź główna

Przebudowa systemu dokumentów zaproponowana przez Pana jest dość inwazyjna, tym bardziej, że dokumenty zamówień mamy i funkcjonują one w sposób poprawny.Takie komponenty zamówienia jako dokumentu nieksięgowego, które Pan wymienił , czyli : numer, kwota, klient, data i forma płatności oraz informacja czy została wystawiona faktura już jest.
Co się tyczy do statusów zamówienia to nieopłacony i opłacony już jest , niezrealizowany może przyjęty jako nieopłacony. Wydaje mi się, że propozycje, o których Pan piszę to trochę powielanie statusów , podobnie jest z ze statusem odrzucone i usunięte. Datą przyjęcia zlecenia może być data wystawienia dokumentu, albo data wydruku dokumentu.
Przycisk 'Utwórz fakturę" istnieje, należy wejść w podgląd wystawionego zamówienia.

Monitorowanie zamówień już jest wystarczy wybrać rodzaj dokumentu zamówienia i użyć panelu sortowania znajdującego się po lewej stronie listy faktur.
Zapraszam do dalszego testowania, z pewnością funkcji, które już są da się użyć w sposób, który Pan zasugerował nie tworząc nowych podobnych funkcji. Wprowadzanie dodatkowych podobnych udogodnień mogłoby sprawić, że program stałby się mniej czytelny.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com

Komentarze

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Przebudowa systemu dokumentów zaproponowana przez Pana jest dość inwazyjna, tym bardziej, że dokumenty zamówień mamy i funkcjonują one w sposób poprawny.Takie komponenty zamówienia jako dokumentu nieksięgowego, które Pan wymienił , czyli : numer, kwota, klient, data i forma płatności oraz informacja czy została wystawiona faktura już jest.
Co się tyczy do statusów zamówienia to nieopłacony i opłacony już jest , niezrealizowany może przyjęty jako nieopłacony. Wydaje mi się, że propozycje, o których Pan piszę to trochę powielanie statusów , podobnie jest z ze statusem odrzucone i usunięte. Datą przyjęcia zlecenia może być data wystawienia dokumentu, albo data wydruku dokumentu.
Przycisk 'Utwórz fakturę" istnieje, należy wejść w podgląd wystawionego zamówienia.

Monitorowanie zamówień już jest wystarczy wybrać rodzaj dokumentu zamówienia i użyć panelu sortowania znajdującego się po lewej stronie listy faktur.
Zapraszam do dalszego testowania, z pewnością funkcji, które już są da się użyć w sposób, który Pan zasugerował nie tworząc nowych podobnych funkcji. Wprowadzanie dodatkowych podobnych udogodnień mogłoby sprawić, że program stałby się mniej czytelny.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com

2015-07-22 14:32


Dodaj komentarz