1 głos

nazwa pliku PDF w mailach sugestia Rozwiązane

generowany do maila plik PDF ma człon nazwy pochodzącej od nazwy konta w Fakturownii, np. nazwa_konta-1_02_2012.pdf

powinno być, że dla każdego oddziału plik prezentuje nazwę, człon oddziału a nie konta czyli np.
nazwa_oddzialu_w_fakturownii-1_02_2012.pdf

anonim 2012-02-20 23:25
Głosów 1: + 1 anonim

Dodaj komentarz