5 głosów

FAKTURA VAT (w obcej walucie) błąd Rozwiązane

Według Polskiego prawa faktura vat w walucie obcej musi zawierać kwotę VAT podaną w PLN przeliczoną po średnim kursie NBP z poprzedniego dnia roboczego.

anonim 2012-01-23 18:49
Odpowiedź główna

W fakturach pojawiła się opcja obliczania kwoty VAT podaną w PLN przeliczoną automatycznie po średnim kursie NBP. Ta opcja znajduje się pod pozycjami na fakturze. Trzeba zaznaczyć checkbox.

Głosów 5: michal   maciejwr   marcin   + 2 anonim

Komentarze

michal
michal
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   W fakturach pojawiła się opcja obliczania kwoty VAT podaną w PLN przeliczoną automatycznie po średnim kursie NBP. Ta opcja znajduje się pod pozycjami na fakturze. Trzeba zaznaczyć checkbox.

2012-08-24 13:47


Dodaj komentarz