4 głosów

Stawka ryczałtu dla produktów/usług pytanie Nowe

Dzień dobry,

Czy w Fakturowni istnieje możliwość przypisania stawki ryczałtu dla danego produktu lub usługi?

Znalazłem tylko opcję w "Dane firmy" o domyślnej stawce ryczałtu, która jest drukowana na FV dla wszystkich pozycji taka sama...

Pozdrawiam,
Tomasz

anonim 2021-12-21 22:36
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Fakturownia daje możliwość oznaczenia płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego i przypisania stawki ryczałtu do konta użytkownika w celu prawidłowego wygenerowania pliku JPK_EWP.

Aby to zrobić, należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, edytując swoją firmę, zaznaczyć okno Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego. Pojawi nam się wtedy rubryka Domyślna stawka zryczałtowanego podatku dochodowego, gdzie będziemy mogli wybrać stawkę podatku zryczałtowanego.

Teraz podczas dodawania pozycji do faktury mamy do wyboru w ostatniej kolumnie stawkę takiego podatku dla każdej z pozycji.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

Kto głosował: + 4 anonim

Komentarze

tomaszs
tomaszs
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Dzień dobry,

Fakturownia daje możliwość oznaczenia płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego i przypisania stawki ryczałtu do konta użytkownika w celu prawidłowego wygenerowania pliku JPK_EWP.

Aby to zrobić, należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, edytując swoją firmę, zaznaczyć okno Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego. Pojawi nam się wtedy rubryka Domyślna stawka zryczałtowanego podatku dochodowego, gdzie będziemy mogli wybrać stawkę podatku zryczałtowanego.

Teraz podczas dodawania pozycji do faktury mamy do wyboru w ostatniej kolumnie stawkę takiego podatku dla każdej z pozycji.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

2021-12-22 13:31


Avatar sugester medium
Tomasz
Z Pana odpowiedzi wynikam, że w Fakturowni NIE ISTNIEJE możliwość przypisania stawki ryczałtu dla danego produktu lub usługi.

Jedyna możliwość to ustawienie JEDNEJ domyślnej stawki ryczałtu dla całego płatnika, co jest nieadekwatne do rzeczywistości ponieważ przedsiębiorcy na ryczałcie mogą stosować WIĘCEJ niż jedną stawkę ryczałtu w zależności od zakresu działalności.

Oznacza to, że każde odstępstwo od wartości domyślnej musi być ustawiane OD NOWA, za każdym razem gdy wystawiana jest kolejna faktura na ten sam produkt lub usługę.
Ponadto jest to bardzo niepraktyczne rozwiązanie ponieważ ciężko spamiętać wszystkie wyjątki od wartości domyślnej ryczałtu przy dużej ilości produktów i usług.

Innymi słowy, to co mogło by być wypełnione automatyczne będzie wykonywane ręcznie.

2021-12-22 14:03


tomaszs
tomaszs
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Dzień dobry,

Niestety jest tak jak Pan napisał, nie ma możliwości przypisania domyślnej stawki ryczałtowej do danego produktu lub usługi, można natomiast ustawić stawkę przy każdym z produktów podczas wystawiania faktury.

Warto zgłosić takie rozwiązanie na naszym Forum Sugestii - jeśli zdobędzie uznanie użytkowników wyrażonych w głosach, wówczas jest możliwe, że taka funkcjonalność zostanie wprowadzona.
Link do forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl/

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Pana dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz 

2021-12-22 15:59


Dodaj komentarz