5 głosów

Oryginal/Kopia na fakturach sugestia Rozwiązane

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2011 roku z wydruków faktur została usunięta informacja rozróżniająca 'Oryginał' i 'Kopię'.

Z systemu też można by to usunąć.

anonim 2011-08-02 13:36
Odpowiedź główna

Niektórzy użytkownicy ciągle potrzebują tego napisu. Jednak można wybrać taki typ wydruku faktury, aby napis 'Oryginał' i 'Kopia' nie był umieszczany.

Głosów 5: + 5 anonim

Komentarze

michal
michal
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Niektórzy użytkownicy ciągle potrzebują tego napisu. Jednak można wybrać taki typ wydruku faktury, aby napis 'Oryginał' i 'Kopia' nie był umieszczany.

2011-12-30 16:11


Avatar sugester medium
dare
Na podstawie jakiego przepisu prawnego została usunięta informacja różnicująca Oryginał i Kopie na wystawianych fakturach?

2012-05-07 13:30


Dodaj komentarz