0 głosów

Imię i nazwisko odbiorcy/ wystawcy - paragon/ faktura - automatycznie wygenerowane pytanie Rozwiązane

Witam,
Mam Fakturownię zintegrowaną z platformą kursową WpIdea na stronie www.golinked.pl

Jak mogę ustawić, aby automatycznie wystawiany paragon lub faktura, miały następujące dane:
- imię i nazwisko wystawcy: Anna Seweryn
- imię i nazwisko odbiorcy: dane osoby kupującej.

Dane te zostały uzupełnione podczas tworzenia paragonu manualnie. Natomiast, nie zostały uzupełnione, gdy paragon/ faktura były wystawiane automatycznie po zakupie kursu.

Dziękuję,
Ania

anonim 2021-05-03 12:47
Odpowiedź główna

Dziękujemy za wiadomość.

Aby automatycznie wystawiany paragon lub faktura, miały następujące dane:
imię i nazwisko wystawcy oraz imię i nazwisko odbiorcy należy:

1. Ustawienia dla 'Wystawcy':

- wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty i wypełniając okno "Domyślne imię i nazwisko wystawcy" ustawiamy automatyczny podpis osoby wystawiającej fakturę.
Następnie, aby wypełnić wskazane powyżej pola należy wybrać opcję ,,Inne"

Więcej w instrukcji pod adresem:
https://pomoc.fakturownia.pl/675060-Domyslne-imie-i-nazwisko-wystawcy-lub-osoba-kontaktowa


2. Ustawienia dla 'Odbiorcy' :

- przejść do zakładki Klienci
- wybierać Klienta z listy i nacisnąć przycisk Edytuj lub dodać nowego Klienta przy pomocy przycisku Dodaj klienta
- nacisnąć przycisk Zobacz więcej opcji
- w rubryce Przyjmujący faktury wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury

Więcej w instrukcji pod adresem:
https://pomoc.fakturownia.pl/2251446-Domyslne-imie-i-nazwisko-odbiorcy-na-karcie-kontrahenta-

Komentarze

agnieszkas
agnieszkas
Dziękujemy za wiadomość.

Aby automatycznie wystawiany paragon lub faktura, miały następujące dane:
imię i nazwisko wystawcy oraz imię i nazwisko odbiorcy należy:

1. Ustawienia dla 'Wystawcy':

- wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty i wypełniając okno "Domyślne imię i nazwisko wystawcy" ustawiamy automatyczny podpis osoby wystawiającej fakturę.
Następnie, aby wypełnić wskazane powyżej pola należy wybrać opcję ,,Inne"

Więcej w instrukcji pod adresem:
https://pomoc.fakturownia.pl/675060-Domyslne-imie-i-nazwisko-wystawcy-lub-osoba-kontaktowa


2. Ustawienia dla 'Odbiorcy' :

- przejść do zakładki Klienci
- wybierać Klienta z listy i nacisnąć przycisk Edytuj lub dodać nowego Klienta przy pomocy przycisku Dodaj klienta
- nacisnąć przycisk Zobacz więcej opcji
- w rubryce Przyjmujący faktury wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury

Więcej w instrukcji pod adresem:
https://pomoc.fakturownia.pl/2251446-Domyslne-imie-i-nazwisko-odbiorcy-na-karcie-kontrahenta-

2021-05-06 14:28


Avatar sugester medium
anonim
Bardzo dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie.

2021-05-22 15:55


Dodaj komentarz