0 głosów

Automatyczne wystawianie faktur z pliku excel pytanie Nowe

Dzień dobry,

Bardzo proszę o informację czy Fakturownia daje możliwość automatycznego wystawiania faktur z danych zawartych w pliku Excel (.csv lub .xls) przy zachowaniu ustawień profilowych do wystawiania faktur (np. kurs NBP, język faktury itp.) Jeśli tak będę wdzięczny za wskazanie instrukcji.

Pozdrawiam DK.

anonim 2021-04-07 09:32
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
faktury powinny być wystawiane w języku domyślnym na koncie lub w danym dziale. Nie ma możliwości ustawienia automatycznego dodawania przeliczeń na fakturze.

Podczas importu faktur można określić język i przeliczenie w pliku XLS. Przy imporcie z list rozwijalnych można wybrać typy danych:
"exchange_currency": - przeliczanie na walutę
exchange_kind - według kursu
lang: język

W pliku w kolumnach należy zaimportować wartości na przykład:

EUR dla kolumny z typem danych exchange_currency, wtedy faktura będzie przeliczona na EUR

nbp dla kolumny z typem danych exchange_kind, wtedy przeliczenie będzie po kursie z NBP

pl lub pl/en dla kolumny z typem danych lang, wtedy faktura będzie w języku polskim lub polsko-angielska

Oczywiście importować można różne wartości, jak np. USD dla przeliczenia w dolarach czy też pl/de dla faktury polsko-niemieckiej.

Pozdrawiam
Kacper Seta

Komentarze

Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Dzień dobry,
faktury powinny być wystawiane w języku domyślnym na koncie lub w danym dziale. Nie ma możliwości ustawienia automatycznego dodawania przeliczeń na fakturze.

Podczas importu faktur można określić język i przeliczenie w pliku XLS. Przy imporcie z list rozwijalnych można wybrać typy danych:
"exchange_currency": - przeliczanie na walutę
exchange_kind - według kursu
lang: język

W pliku w kolumnach należy zaimportować wartości na przykład:

EUR dla kolumny z typem danych exchange_currency, wtedy faktura będzie przeliczona na EUR

nbp dla kolumny z typem danych exchange_kind, wtedy przeliczenie będzie po kursie z NBP

pl lub pl/en dla kolumny z typem danych lang, wtedy faktura będzie w języku polskim lub polsko-angielska

Oczywiście importować można różne wartości, jak np. USD dla przeliczenia w dolarach czy też pl/de dla faktury polsko-niemieckiej.

Pozdrawiam
Kacper Seta

2021-04-07 15:18


Avatar sugester medium
anonim
Dzień dobry,

Dziękuję za odpowiedź. Nie mniej jednak bardziej chodziło mi o wystawianie faktur (nie import już wystawionych) z pliku .csv lub .xls gdzie mamy dane klienta, wartość brutto zamówienia, sprzedane artykuły itd. - plik excel na zasadzie "wykazu" sprzedaży z portalu sprzedażowego.

Pozdrawiam DK.

2021-04-08 22:14


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Dzień dobry,
funkcja importu służy właśnie do utworzenia w Fakturowni nowych dokumentów, na podstawie danych z pliku XLS.

Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury. W kroku 2 importu do każdej z kolumn należy dopasować odpowiedni typ danych (lub pomiń), jeśli plik jest przygotowany zgodnie z przykładowym, wszystkie typy danych powinny być odpowiednio dopasowane. Do pliku można dodać dane jak te opisane wyżej i dopasować do nich odpowiedni typ danych.

"Wykaz" sprzedaży z portalu zapewne nie zawiera wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury, należy plik dopasować do przykładowego.

Pozdrawiam
Kacper

2021-04-09 09:41


Dodaj komentarz