0 głosów

JPK - faktury - błędy - PILNE błąd Rozwiązane

Korzystając z programu FAKTUROWNIA do ewidencjonowania naszej sprzedaży zaniepokoiła nas sprawa generowania miesięcznych plików JPK.

W przypadku faktur sprzedaży towarów w danym m-cu wystawianych do 15 następnego miesiąca program nie uwzględnia tych faktur w rejestrach VAT i JPK-ach m-ca sprzedaży. Nie są one również widoczne w rejestrach i plikach JPK miesiąca wystawienia faktur.

Aby faktury były widoczne w rejestrach VAT i plikach JKP należy sporządzić korekty do poprzednich m-cy. Nadmieniam, iż obowiązek VAT powstaje w miesiącu sprzedaży towarów i w tym miesiącu faktury powinny być widoczne.

Błąd systemu powoduje, iż co miesiąc pierwotna deklaracja VAT wykazuje zaniżona kwotę podatku VAT podlegającego wpłacie na konto Urzędu Skarbowego. Sytuacja ta naraża nas na konsekwencje finansowe w postaci odsetek budżetowych, a w dłuższej perspektywie na mandat karno- skarbowy.

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o wyjaśnienie sytuacji.

anonim 2020-07-30 21:10
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
proszę o przykład faktury, która ma poprawną datę sprzedaży a mimo to nie klasyfikuje się do stworzonego JPK w danym miesiącu:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-. Proszę też o podanie miesiąca tworzenia raportu JPK. Rozumiem, że ma Pan an myśli JPK_VAT?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad

Komentarze

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Witam serdecznie,
proszę o przykład faktury, która ma poprawną datę sprzedaży a mimo to nie klasyfikuje się do stworzonego JPK w danym miesiącu:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-. Proszę też o podanie miesiąca tworzenia raportu JPK. Rozumiem, że ma Pan an myśli JPK_VAT?
Pozdrawiam,
Piotr

2020-07-31 09:55

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz