4 głosów

Rozliczanie kosztów wysyłki na fakturze sugestia Nowe

W fakturach tworzonych na podstawie importu sprzedaży, np. z Allegro, jeśli klient sam opłacał przesyłkę, pojawia się opisana pozycja dotycząca tej przesyłki, opodatkowana 0% stawką. W wielu miejscach spotkałem się ze wskazaniem, że koszty przesyłki, powinny być przypisane proporcjonalnie do wartości towarów sprzedawanych w określonej stawce VAT. Jeśli na fakturze znajdują się towary o tej samej stawce opodatkowania, to i przesyłka powinna mieć tę samą stawkę. Analogicznie, gdy towary mają różne stawki, kwota za przesyłkę powinna odpowiadać wartościom sprzedaży towarów w tych stawkach proporcjonalnie. Jest to dość uciążliwa sprawa, gdy trzeba faktury poprawiać ręcznie, szczególnie przy różnie opodatkowanych towarach i różnych cenach towarów. Myślę, że przydałby się automatyczny przelicznik, umożliwiający uwzględnienie tych założeń.
Drugą możliwością jest ukrywanie pozycji kosztów przesyłki (choć podatek od niej musiałby być przeliczany wg powyższych zasad tak, czy inaczej). Wtedy wystarczyłaby dodatkowa informacja przy podsumie faktury np. "W tym koszty dostawy: n zł". Oczywiście nie chodzi o to, by były dodawane proporcjonalnie do poszczególnych pozycji, bo zmieniałaby się wartość towaru - byłaby inna niż w ofercie sprzedaży i faktura stawałaby się nieczytelna.

anonim 2023-07-01 23:13
Odpowiedź główna

Dzień dobry, dziękuję za kontakt. Tego typu algorytm postępowania nie jest obecnie w planach.
Przy imporcie płatności z allego np. w csv: https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv działa następujący mechanizm, który pozwala do importowanych transakcji zaakceptować domyślną stawkę podatku z allegro (0%) lub przy krokach importu wybrać własną stawkę do trasakcji.
Odnośnie kosztu transportu, to powinien on zostać wliczony w podstawę opodatkowania towaru i być traktowany jako jedna całość. Oznacza to, że koszty transportu należy opodatkować taką samą stawką VAT co sprzedawany towar.
Oczywiście jest interpretacja informacji znalezionej w sieci na stronach podatkowych np: https://www.podatki.biz/artykuly/jak-dokumentowac-koszty-transportu-towarow_55_50214.htm.
Polecam zweryfikować informację z Księgową lub krajową informacją podatkową.
Niemniej jednak import w systemie jest przystosowany do wyboru dla jednej stawki podatku, dla wielu pozycji na fakturze z taką samą stawką.
Pozdrawiam,
Piotr

Kto głosował: + 4 anonim

Komentarze

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Tego typu algorytm postępowania nie jest obecnie w planach.
Przy imporcie płatności z allego np. w csv: https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv działa następujący mechanizm, który pozwala do importowanych transakcji zaakceptować domyślną stawkę podatku z allegro (0%) lub przy krokach importu wybrać własną stawkę do transakcji.
Odnośnie kosztu transportu, to powinien on zostać wliczony w podstawę opodatkowania towaru i być traktowany jako jedna całość. Oznacza to, że koszty transportu należy opodatkować taką samą stawką VAT co sprzedawany towar.
Oczywiście jest interpretacja informacji znalezionej w sieci na stronach podatkowych np: https://www.podatki.biz/artykuly/jak-dokumentowac-koszty-transportu-towarow_55_50214.htm.
Polecam zweryfikować informację z Księgową lub krajową informacją podatkową.
Niemniej jednak import w systemie jest przystosowany do wyboru dla jednej stawki podatku, dla wielu pozycji na fakturze z taką samą stawką.
Pozdrawiam,
Piotr

2023-07-04 12:08


Avatar sugester medium
anonim
Moja księgowość potwierdza, iż przy rozliczaniu kosztów transportu (wysyłki), podatek od nich należy rozliczać proporcjonalnie do cen i stawki VAT poszczególnych towarów na fakturze.
Przykład:
wartość netto faktury bez transportu 20000 zł w tym 15000 jest objęte stawką 23% a 5000 8%, a transport 1000 zł. Tzn. że 750 zł transportu będzie objęte 23% VAT a 250 zł będzie objęte 8% VAT i oczywiście dwie pozycje FV.

2024-03-21 10:15


alicjan
alicjan
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)  

Dzień dobry,
nasze integracje nie posiadają możliwości takiego szczegółowego rozdzielenia podatku VAT dla kosztów dostawy. Wynika to z faktu, że faktury generowane przez integracje Fakturowni, odzwierciedlają dokładnie dane przekazane przez integrację (np. Allegro), w tym również dane dotyczące wysyłki. Zatem sama dostawa wystawiana na dokumencie sprzedaży, jest zaciągana bezpośrednio z ustawień w programie Allegro, co również skutkuje pojedynczą pozycją na fakturze. Niestety, nie mamy obecnie mechanizmu, który wykrywałby takie niuanse związane z podatkiem VAT - wiązałoby się to z niewstawianiem dokładnych danych przesłanych przez API integracji.

Co więcej, jeśli chodzi o opodatkowanie wysyłki stawką 0%, wynika to zapewne z faktu, że właśnie w taki sposób mają Państwo ustawioną stawkę w ustawieniach integracji. Uprzejmie proszę o zaktualizowanie stawki w zakładce Ustawienia>Aplikacje/Dodatki>Allegro>Ustawienia>Wybierz stawkę podatku dla kosztów dostawy.

W ustawieniach istnieje również możliwość wyboru opcji: Kiedy dostawa ma widnieć jako dodatkowa pozycja na dokumencie? -> więc jeśli Państwo chcą, pozycja ta może być zawsze ukryta.


2024-03-25 16:43


Dodaj komentarz