4 głosów

Domyślny wpis sugestia Rozwiązane

Proponuję, by "Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach" dotyczył nie tylko faktur wystawianych ręcznie, ale także tych wystawianych na podstawie importu danych sprzedażowych z zewnątrz Fakturowni.

anonim 2023-06-16 15:42
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, o jaki dokładnie "import z zewnątrz" chodzi, ponieważ domyślne uwagi z ustawień konta / działu można dodać w wielu przypadkach.

Jeśli chodzi o wystawianie faktur przez API:
1. Uwagi z Ustawień konta domyślnie nie są kopiowane, ale mogą być dodawane do faktur wystawianych przez API. W żądaniu API integracja musi przesłać dodatkowy rekord:
"fill_default_descriptions":true,
https://github.com/fakturownia/api#f21
2. Domyślne uwagi można określić w dziale w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu. Jeśli integracja przesyła w żądaniu ID działu "department_id" w celu pobrania danych Sprzedawcy, na fakturze zostaną skopiowane domyślne uwagi z działu. ID działu to ciąg cyfr, końcówka adresu URL po wejściu w edycję działu.

W przypadku importu faktur z XLS / CSV, nie ma możliwości dodania uwag z Ustawień konta. Natomiast można je dodać na 2 sposoby:
1. Określenie domyślnych uwag w Dziale w Ustawienia -> Dane firmy. Podczas importu w kroku 2 należy wybrać "Automatycznie wstaw aktualne dane Sprzedawcy z Działu, zapisane na koncie w zakładce Ustawnienia > Dane Firmy" i wybrać dział z listy, domyślne uwagi z działu zostaną zaimportowane.
2. Podanie uwag w kolumnie w pliku, w kroku 2 dopasowanie do niej typu danych "description : uwagi".

Pozdrawiam,
Kacper

Głosów 4: + 4 anonim

Komentarze

Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, o jaki dokładnie "import z zewnątrz" chodzi, ponieważ domyślne uwagi z ustawień konta / działu można dodać w wielu przypadkach.

Jeśli chodzi o wystawianie faktur przez API:
1. Uwagi z Ustawień konta domyślnie nie są kopiowane, ale mogą być dodawane do faktur wystawianych przez API. W żądaniu API integracja musi przesłać dodatkowy rekord:
"fill_default_descriptions":true,
https://github.com/fakturownia/api#f21
2. Domyślne uwagi można określić w dziale w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu. Jeśli integracja przesyła w żądaniu ID działu "department_id" w celu pobrania danych Sprzedawcy, na fakturze zostaną skopiowane domyślne uwagi z działu. ID działu to ciąg cyfr, końcówka adresu URL po wejściu w edycję działu.

W przypadku importu faktur z XLS / CSV, nie ma możliwości dodania uwag z Ustawień konta. Natomiast można je dodać na 2 sposoby:
1. Określenie domyślnych uwag w Dziale w Ustawienia -> Dane firmy. Podczas importu w kroku 2 należy wybrać "Automatycznie wstaw aktualne dane Sprzedawcy z Działu, zapisane na koncie w zakładce Ustawnienia > Dane Firmy" i wybrać dział z listy, domyślne uwagi z działu zostaną zaimportowane.
2. Podanie uwag w kolumnie w pliku, w kroku 2 dopasowanie do niej typu danych "description : uwagi".

Pozdrawiam,
Kacper

2023-06-20 11:11


Avatar sugester medium
anonim
W moim przypadku chodzi konkretnie o import sprzedaży z Allegro i wystawianie na tej podstawie faktury do konkretnego zamówienia. W danych firmy mam uzupełnione pole "Domyślne uwagi na fakturach" i podczas importu zaznaczam konto. Tekst do uwag nie wczytuje się zarówno po zaznaczeniu opcji "Automatycznie wstaw aktualne dane Sprzedawcy z Działu", jak i "Zapisz dokumenty bez szczegółowych danych". Wydawało by się, że ta pierwsza opcja powinna wystarczyć, bo przecież to nie na poziomie Allegro jest wystawiona faktura, ale dopiero w Fakturowni, tylko na podstawie danych z Allegro. Nie wiem jak to działa przy innych importach. U mnie nie działa.

2023-06-20 13:07


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Proszę o upewnienie się, że na pewno uwagi w dziale zostały podane - jeśli podane były w Ustawieniach konta, w edycji działu będziemy je widzieli w rubryce "Domyślne uwagi na fakturach", ale "wyszarzone" - oznacza to, że nie zostały podane w dziale, po wpisaniu przynajmniej jednego znaku, "wyszarzone" uwagi znikną. Uwagi należy podać w edycji działu.

Jeśli uwagi zostały określone w edycji działu i nie są widoczne na fakturach po imporcie, pomimo oznaczenia "Automatycznie wstaw aktualne dane Sprzedawcy z Działu" i wybraniu działu, proszę o przesłanie zgłoszenia mailowo na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto oraz wskazując import (data, godzina widoczna w Ustawienia -> Import). Będziemy też potrzebować dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam,
Kacper

2023-06-20 16:22


Avatar sugester medium
anonim
Jest dokładnie, tak jak Pan mówi. Tekst był szary, a ja nie zdawałem sobie sprawy, że to ma znaczenie. Dziękuję za pomoc!

2023-06-20 17:30


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Dziękuję za informację, w przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Kacper

2023-06-21 10:49


Dodaj komentarz