0 głosów

Cena zakupu, czy cena sprzedaży? sugestia Rozwiązane

Ważna informacja dla wystawiającego dok. magazynowe, np PZ. Skoro wystawiam PZ, to opisując obrazowo - zatowarowywuję. Skoro tak, to formularz dla PZ winien pozwalać na wprowadzanie produktu do magazynu w/g cen zakupu - skoro tak, to warto zaznaczyć, ze wprowadzamy towar po cenach zakupu. Nie dla wszystkich jest to oczywiste. Dodatkowo, formularz powinien uwzględniać marże w % np. ple marża W ten sposób unikamy dodatkowej czynności w postaci edycji pozycji i przypisania ceny sprzedaży.

handlujemy24.pl 2012-06-16 07:26

Komentarze

Avatar sugester medium
Andrzej Popiel
Poprawka dla zdania "Dodatkowo, formularz powinien uwzględniać marże w % np. plus marża, w ten sposób unikamy dodatkowej czynności w postaci edycji pozycji i dodatkowego przypisywania ceny sprzedaży." Po prostu skracamy czas operacji w przyszłości. Oczywiście to samo rozwiązanie powinno dot. sklepu, czyli implementacja poprzez jeden formularz - systemowy.

2012-06-17 10:59


Dodaj komentarz