0 głosów

dane kontrahenta w powiadomieniach mailowych pytanie Nowe

W wiadomościach z fakturami potrzebuję dodać dwie zmienne pobierane z kartoteki klienta.
Najlepiej chyba do tego by się nadawały wartości pobierane z pól:
- ID klienta
- Identyfikator w programie księgowym
Które zmienne odpowiadają za nie, abym mógł je podstawić?
Jeśli nie mogą być użyte pola wyżej wymienione to proszę o wskazanie innych alfanumerycznych

anonim 2021-03-19 11:41
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Przesyłam liste dostępnych zmiennych jakie można użyć w powiadomieniach mailowych:
{{absolute_outstanding}} - absolute outstanding
{{absolute_outstanding_in_exchange_currency}} - absolute outstanding in exchange currency
{{absolute_outstanding_in_words}} - absolute outstanding in words
{{absolute_outstanding_in_words_in_exchange_currency}} - absolute outstanding in words in exchange currency
{{accounting_doc}} - accounting doc
{{accounting_note_kind}} - podtyp
{{additional_address_seller_name}} - additional address seller name
{{additional_field_name}} - additional field name
{{additional_field_value}} - additional field value
{{additional_info}} - additional info
{{additional_info_desc}} - dodatkowe pole na pozycjach faktury
{{address}} - address
{{advanced}} - advanced
{{advanced_num}} - advanced num
{{advanced_total_price_gross}} - advanced total price gross
{{all_in_words}} - all in words
{{all_in_words_in_exchange_currency}} - all in words in exchange currency
{{bank}} - bank
{{bank_account}} - bank account
{{bilangual}} - bilangual
{{buyer}} - nabywca
{{buyer_address}} - buyer address
{{buyer_bank_account}} - konto
{{buyer_company}} - firma
{{buyer_country}} - kraj
{{buyer_country_code}} - buyer country code
{{buyer_email}} - e-mail klienta
{{buyer_first_name}} - imię
{{buyer_last_name}} - nazwisko
{{buyer_mobile_phone}} - telefon komórkowy
{{buyer_note}} - dodatkowy opis
{{buyer_person}} - imię i nazwisko odbiorcy
{{buyer_phone}} - telefon klienta
{{buyer_place}} - buyer place
{{buyer_post_code}} - kod pocztowy
{{buyer_register_number}} - regon
{{buyer_street}} - ulica i nr
{{buyer_tax_no}} - nip
{{buyer_tax_no_kind}} - rodzaj numeru identyfikacyjnego nabywcy
{{cancel_reason}} - powód anulowania faktury
{{canceled}} - canceled
{{client_external_id}} - client external
{{{client_panel_view_link}}} - client panel view link
{{{client_panel_view_link_unpaid}}} - client panel view link unpaid
{{client_panel_view_url}} - client panel view url
{{client_url}} - client url
{{company}} - company
{{corrected_content_after}} - treść prawidłowa
{{corrected_content_before}} - treść korygowana
{{corrected_issue_date}} - corrected issue date
{{corrected_kind}} - corrected kind
{{corrected_number}} - corrected number
{{correction}} - dokument korygowany
{{correction_reason}} - przyczyna korekty
{{country}} - country
{{created_at}} - utworzenie
{{currency}} - waluta
{{currency_short}} - currency short
{{currency_symbol}} - currency symbol
{{delivery_address}} - adresat
{{delivery_address_name}} - delivery address name
{{description_footer}} - dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony)
{{description_long}} - dodatkowe uwagi (drukowane na drugiej stronie)
{{discount}} - rabat
{{discount_kind}} - discount kind
{{document_type}} - document type
{{email}} - email
{{exchange_currency}} - przeliczanie na walutę
{{exchange_currency_rate}} - kurs
{{exchange_date}} - exchange date
{{exchange_note}} - notatka do kursu
{{exchange_rate}} - internal field!!!
{{exchange_tax}} - exchange tax
{{exempt_tax_kind}} - exempt tax kind
{{fax}} - fax
{{final}} - final
{{footer}} - footer
{{forced_payment_to}} - forced payment to
{{from_recurring_payment}} - from recurring payment
{{global_discount_gross}} - global discount gross
{{global_discount_gross_with_currency}} - global discount gross with currency
{{global_discount_net}} - global discount net
{{global_discount_net_with_currency}} - global discount net with currency
{{gocardless_subscription}} - włącz możliwość ustawienia płatności cyklicznej gocardless
{{gtu_codes_list}} - gtu codes list
{{gtu_codes_note}} - gtu codes note
{{has_corrected_content}} - has corrected content
{{hide_tax}} - ukryj podatek i cenę netto
{{id}} - id
{{income}} - przychód
{{internal_note}} - notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)
{{invoice_category}} - invoice category
{{issue_date}} - data wystawienia
{{issue_place}} - issue place
{{issuer}} - issuer
{{kind}} - typ
{{kpir_col}} - numer kolumny w księdze
{{kpir_pos}} - numer pozycji w księdze
{{lang}} - język
{{legal_cost_compensation}} - legal cost compensation
{{locale}} - locale
{{logo_url}} - logo url
{{long_exchange_note}} - long exchange note
{{long_exchange_note_for_tax}} - long exchange note for tax
{{negative_outstanding}} - negative outstanding
{{notes}} - notes
{{number}} - numer
{{oid}} - nr zamówienia
{{outstanding}} - outstanding
{{outstanding_in_exchange_currency}} - outstanding in exchange currency
{{outstanding_in_words}} - outstanding in words
{{outstanding_in_words_in_exchange_currency}} - outstanding in words in exchange currency
{{overdue}} - overdue
{{paid}} - kwota opłacona
{{paid_date}} - data płatności
{{paid_from}} - opłacone od
{{paid_mark_url}} - paid mark url
{{paid_to}} - opłacone do
{{payment_button_url}} - payment button url
{{{payment_link}}} - payment link
{{payment_reference_number}} - numer polecenia zapłaty
{{payment_to}} - termin płatności
{{payment_type_sym}} - payment type sym
{{payment_url}} - payment url
{{payments}} - payments
{{person}} - person
{{phone}} - phone
{{place}} - miejsce wystawienia
{{positions_total_price_gross}} - positions total price gross
{{positions_total_price_net}} - positions total price net
{{positions_total_quantity}} - positions total quantity
{{positions_total_quantity_separated}} - positions total quantity separated
{{positions_total_tax}} - positions total tax
{{positions_total_weight}} - positions total weight
{{positons_total_tax}} - positons total tax
{{post_code}} - post code
{{postal_order_address}} - postal order address
{{postal_order_buyer_address}} - postal order buyer address
{{postal_order_incoming}} - postal order incoming
{{postal_order_outstanding}} - postal order outstanding
{{prepayment_required}} - wymagana przedpłata (%)
{{prepayment_required_exact_amount}} - dokładna wartość
{{print_option}} - print option
{{procedure_designations_list}} - procedure designations list
{{procedure_designations_note}} - procedure designations note
{{product_cache}} - product cache
{{proforma}} - proforma
{{qrcode_img}} - qrcode img
{{receipt}} - receipt
{{recipient_address}} - recipient address
{{recipient_city}} - miejscowość
{{recipient_country}} - kraj
{{recipient_country_code}} - recipient country code
{{recipient_name}} - odbiorca
{{recipient_note}} - dodatkowy opis
{{recipient_phone}} - telefon
{{recipient_post_code}} - kod pocztowy
{{recipient_present}} - recipient present
{{recipient_street}} - ulica i nr
{{recipient_url}} - recipient url
{{reminder_no}} - liczba wysłanych przypomnień o niepłaconej fakturze
{{reminder_number}} - reminder number
{{reverse_charge_code}} - kod transakcji
{{reverse_charge_cz}} - reverse charge cz
{{sales_code}} - sales code
{{sec_stamp_url}} - sec stamp url
{{sell_date}} - data sprzedaży
{{sell_date_MY}} - sell date my
{{sell_date_kind}} - sell date kind
{{seller_register_number}} - regon
{{seller_tax_no_kind}} - seller tax no kind
{{seller_trade_register_cz}} - informacje dotyczące wpisu do rejestru handlowego
{{should_print_gtu_codes}} - should print gtu codes
{{should_print_procedure_designations}} - should print procedure designations
{{show_buyer_note}} - show buyer note
{{show_date_and_sign}} - show date and sign
{{show_discount}} - show discount
{{show_empty_buyer_person}} - show empty buyer person
{{show_empty_seller_person}} - show empty seller person
{{show_links}} - show links
{{show_paid_date}} - show paid date
{{show_paid_logo}} - show paid logo
{{show_paid_when_zero}} - show paid when zero
{{show_payments_on_invoice}} - show payments on invoice
{{show_product_description}} - show product description
{{show_sell_date}} - show sell date
{{show_tax_split}} - show tax split
{{show_totals}} - show totals
{{show_unit_price_gross}} - show unit price gross
{{sign_document_url}} - sign document url
{{signature_date}} - signature date
{{signature_url}} - signature url
{{split_payment}} - mechanizm podzielonej płatności
{{split_payment_note}} - split payment note
{{stamp_below_sign_url}} - stamp below sign url
{{stamp_url}} - stamp url
{{status_paid}} - status paid
{{street}} - street
{{subscription_count}} - subscription count
{{subscription_day_of_month}} - subscription day of month
{{subscription_interval_unit}} - subscription interval unit
{{subscription_month}} - subscription month
{{swift}} - swift
{{tax2_details}} - tax2 details
{{tax2_name}} - tax2 name
{{tax2_visible}} - tax2 visible
{{tax_in_exchange_currency}} - tax in exchange currency
{{tax_name}} - tax name
{{tax_no}} - nip
{{tax_value}} - tax value
{{tax_value_in_exchange_currency}} - tax value in exchange currency
{{tax_value_in_exchange_currency_with_currency}} - tax value in exchange currency with currency
{{tax_value_name}} - tax value name
{{tax_value_with_currency}} - tax value with currency
{{tax_visible}} - tax visible
{{title}} - tytuł
{{today_date}} - today date
{{token}} - token
{{total_discount}} - total discount
{{total_discount_in_exchange_currency}} - total discount in exchange currency
{{total_discount_in_exchange_currency_with_currency}} - total discount in exchange currency with currency
{{total_discount_with_currency}} - total discount with currency
{{total_price_gross}} - wartość brutto
{{total_price_gross_in_exchange_currency}} - total price gross in exchange currency
{{total_price_gross_in_exchange_currency_with_currency}} - total price gross in exchange currency with currency
{{total_price_gross_in_main_currency}} - total price gross in main currency
{{total_price_gross_with_currency}} - total price gross with currency
{{total_price_gross_without_discount}} - total price gross without discount
{{total_price_gross_without_discount_with_currency}} - total price gross without discount with currency
{{total_price_net}} - wartość netto
{{total_price_net_in_exchange_currency}} - total price net in exchange currency
{{total_price_net_in_exchange_currency_with_currency}} - total price net in exchange currency with currency
{{total_price_net_in_main_currency}} - total price net in main currency
{{total_price_net_with_currency}} - total price net with currency
{{total_price_net_without_discount}} - total price net without discount
{{total_price_net_without_discount_with_currency}} - total price net without discount with currency
{{total_tax_inscription}} - total tax inscription
{{transaction_id}} - transaction
{{type_of_payment}} - type of payment
{{use_barcodes}} - use barcodes
{{use_delivery_address}} - inny adres korespondencyjny
{{use_paid_dates}} - use paid dates
{{use_product_code}} - use product code
{{{view_link}}} - view link
{{view_url}} - view url
{{warehouse_document_numbers}} - warehouse document numbers
{{www}} - www
{{zero_with_currency}} - zero with currency
{{zero_with_currency_in_exchange_currency}} - zero with currency in exchange currency

{{#each final_summary}} :
{{tax}}
{{tax_value}}
{{tax_value_with_currency}}
{{total_price_gross}}
{{total_price_gross_with_currency}}
{{total_price_net}}
{{total_price_net_with_currency}}
{{/each}}

{{#each positions}} :
{{accounting_activity_code}} - accounting activity code
{{accounting_code_expenses}} - accounting code expenses
{{accounting_code_income}} - accounting code income
{{accounting_code_sales}} - accounting code sales
{{accounting_code_tax_purchase}} - accounting code tax purchase
{{accounting_code_tax_sale}} - accounting code tax sale
{{additional_info}} - wartość dodatkowego pola na pozycjach faktury
{{additional_info_desc}} - additional info desc
{{barcode}} - barcode
{{code}} - kod produktu
{{description}} - opis
{{discount}} - kwota rabatu
{{discount_amount_gross}} - discount amount gross
{{discount_amount_net}} - discount amount net
{{ean_code}} - ean code
{{gtu_code}} - kod gtu
{{has_discount}} - has discount
{{image_url}} - image url
{{item}} - nazwa produktu/usługi
{{item_url}} - item url
{{kind}} - rodzaj pozycji
{{no}} - no
{{quantity}} - ilość
{{quantity_number}} - quantity number
{{quantity_unit}} - jednostka
{{supplier_code}} - supplier code
{{tax}} - stawka vat
{{tax1_value_name}} - tax1 value name
{{tax2}} - stawka vat
{{tax2_name}} - tax2 name
{{tax2_value_name}} - tax2 value name
{{tax_name}} - tax name
{{tax_value}} - wartość vat
{{tax_value_name}} - tax value name
{{total_price_gross}} - wartość brutto
{{total_price_gross_without_discount}} - total price gross without discount
{{total_price_net}} - wartość netto
{{total_price_net_without_discount}} - total price net without discount
{{unit_price_gross}} - unit price gross
{{unit_price_gross_with_discount}} - unit price gross with discount
{{unit_price_net}} - unit price net
{{unit_price_net_with_discount}} - unit price net with discount
{{/each}}

{{#each summary}} :
{{tax}}
{{tax_value}}
{{tax_value_with_currency}}
{{total_price_gross}}
{{total_price_gross_with_currency}}
{{total_price_net}}
{{total_price_net_with_currency}}
{{/each}}

{{additional_fields}} :
{{additional_fields.seller_bank_swift}}
{{additional_fields.tax_name}}
{{additional_fields.tax_name_type}}

{{client}} :
{{client.accounting_id}} - identyfikator w programie księgowym
{{client.additional_accounting_id}} - additional accounting
{{client.discount}} - domyślny rabat %
{{client.email}} - e-mail
{{client.first_name}} - imię
{{client.last_name}} - nazwisko
{{client.name}} - nazwa firmy
{{client.panel_link}} - panel link
{{client.panel_link_unpaid}} - panel link unpaid
{{client.panel_url}} - link do panelu klienta

{{department}} :
{{department.bank_account}} - konto bankowe
{{department.bank_iban}} - iban
{{department.bank_name}} - bank name
{{department.bank_swift}} - swift
{{department.capital}} - capital
{{department.capital_currency}} - capital currency
{{department.capital_kind}} - kapitał zakładowy
{{department.footer_content}} - treść stopki
{{department.footer_kind}} - footer kind
{{department.id}} - id
{{department.kind}} - forma prawna
{{department.name}} - nazwa firmy lub działu
{{department.own_footer}} - własna treść stopki
{{department.shortcut}} - nazwa skrócona
{{department.tax_kind}} - nr nip
{{department.tax_no}} - numer nip


Pozdrawiam,
Łukasz

Komentarze

lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Dzień dobry,
Przesyłam liste dostępnych zmiennych jakie można użyć w powiadomieniach mailowych:
{{absolute_outstanding}} - absolute outstanding
{{absolute_outstanding_in_exchange_currency}} - absolute outstanding in exchange currency
{{absolute_outstanding_in_words}} - absolute outstanding in words
{{absolute_outstanding_in_words_in_exchange_currency}} - absolute outstanding in words in exchange currency
{{accounting_doc}} - accounting doc
{{accounting_note_kind}} - podtyp
{{additional_address_seller_name}} - additional address seller name
{{additional_field_name}} - additional field name
{{additional_field_value}} - additional field value
{{additional_info}} - additional info
{{additional_info_desc}} - dodatkowe pole na pozycjach faktury
{{address}} - address
{{advanced}} - advanced
{{advanced_num}} - advanced num
{{advanced_total_price_gross}} - advanced total price gross
{{all_in_words}} - all in words
{{all_in_words_in_exchange_currency}} - all in words in exchange currency
{{bank}} - bank
{{bank_account}} - bank account
{{bilangual}} - bilangual
{{buyer}} - nabywca
{{buyer_address}} - buyer address
{{buyer_bank_account}} - konto
{{buyer_company}} - firma
{{buyer_country}} - kraj
{{buyer_country_code}} - buyer country code
{{buyer_email}} - e-mail klienta
{{buyer_first_name}} - imię
{{buyer_last_name}} - nazwisko
{{buyer_mobile_phone}} - telefon komórkowy
{{buyer_note}} - dodatkowy opis
{{buyer_person}} - imię i nazwisko odbiorcy
{{buyer_phone}} - telefon klienta
{{buyer_place}} - buyer place
{{buyer_post_code}} - kod pocztowy
{{buyer_register_number}} - regon
{{buyer_street}} - ulica i nr
{{buyer_tax_no}} - nip
{{buyer_tax_no_kind}} - rodzaj numeru identyfikacyjnego nabywcy
{{cancel_reason}} - powód anulowania faktury
{{canceled}} - canceled
{{client_external_id}} - client external
{{{client_panel_view_link}}} - client panel view link
{{{client_panel_view_link_unpaid}}} - client panel view link unpaid
{{client_panel_view_url}} - client panel view url
{{client_url}} - client url
{{company}} - company
{{corrected_content_after}} - treść prawidłowa
{{corrected_content_before}} - treść korygowana
{{corrected_issue_date}} - corrected issue date
{{corrected_kind}} - corrected kind
{{corrected_number}} - corrected number
{{correction}} - dokument korygowany
{{correction_reason}} - przyczyna korekty
{{country}} - country
{{created_at}} - utworzenie
{{currency}} - waluta
{{currency_short}} - currency short
{{currency_symbol}} - currency symbol
{{delivery_address}} - adresat
{{delivery_address_name}} - delivery address name
{{description_footer}} - dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony)
{{description_long}} - dodatkowe uwagi (drukowane na drugiej stronie)
{{discount}} - rabat
{{discount_kind}} - discount kind
{{document_type}} - document type
{{email}} - email
{{exchange_currency}} - przeliczanie na walutę
{{exchange_currency_rate}} - kurs
{{exchange_date}} - exchange date
{{exchange_note}} - notatka do kursu
{{exchange_rate}} - internal field!!!
{{exchange_tax}} - exchange tax
{{exempt_tax_kind}} - exempt tax kind
{{fax}} - fax
{{final}} - final
{{footer}} - footer
{{forced_payment_to}} - forced payment to
{{from_recurring_payment}} - from recurring payment
{{global_discount_gross}} - global discount gross
{{global_discount_gross_with_currency}} - global discount gross with currency
{{global_discount_net}} - global discount net
{{global_discount_net_with_currency}} - global discount net with currency
{{gocardless_subscription}} - włącz możliwość ustawienia płatności cyklicznej gocardless
{{gtu_codes_list}} - gtu codes list
{{gtu_codes_note}} - gtu codes note
{{has_corrected_content}} - has corrected content
{{hide_tax}} - ukryj podatek i cenę netto
{{id}} - id
{{income}} - przychód
{{internal_note}} - notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)
{{invoice_category}} - invoice category
{{issue_date}} - data wystawienia
{{issue_place}} - issue place
{{issuer}} - issuer
{{kind}} - typ
{{kpir_col}} - numer kolumny w księdze
{{kpir_pos}} - numer pozycji w księdze
{{lang}} - język
{{legal_cost_compensation}} - legal cost compensation
{{locale}} - locale
{{logo_url}} - logo url
{{long_exchange_note}} - long exchange note
{{long_exchange_note_for_tax}} - long exchange note for tax
{{negative_outstanding}} - negative outstanding
{{notes}} - notes
{{number}} - numer
{{oid}} - nr zamówienia
{{outstanding}} - outstanding
{{outstanding_in_exchange_currency}} - outstanding in exchange currency
{{outstanding_in_words}} - outstanding in words
{{outstanding_in_words_in_exchange_currency}} - outstanding in words in exchange currency
{{overdue}} - overdue
{{paid}} - kwota opłacona
{{paid_date}} - data płatności
{{paid_from}} - opłacone od
{{paid_mark_url}} - paid mark url
{{paid_to}} - opłacone do
{{payment_button_url}} - payment button url
{{{payment_link}}} - payment link
{{payment_reference_number}} - numer polecenia zapłaty
{{payment_to}} - termin płatności
{{payment_type_sym}} - payment type sym
{{payment_url}} - payment url
{{payments}} - payments
{{person}} - person
{{phone}} - phone
{{place}} - miejsce wystawienia
{{positions_total_price_gross}} - positions total price gross
{{positions_total_price_net}} - positions total price net
{{positions_total_quantity}} - positions total quantity
{{positions_total_quantity_separated}} - positions total quantity separated
{{positions_total_tax}} - positions total tax
{{positions_total_weight}} - positions total weight
{{positons_total_tax}} - positons total tax
{{post_code}} - post code
{{postal_order_address}} - postal order address
{{postal_order_buyer_address}} - postal order buyer address
{{postal_order_incoming}} - postal order incoming
{{postal_order_outstanding}} - postal order outstanding
{{prepayment_required}} - wymagana przedpłata (%)
{{prepayment_required_exact_amount}} - dokładna wartość
{{print_option}} - print option
{{procedure_designations_list}} - procedure designations list
{{procedure_designations_note}} - procedure designations note
{{product_cache}} - product cache
{{proforma}} - proforma
{{qrcode_img}} - qrcode img
{{receipt}} - receipt
{{recipient_address}} - recipient address
{{recipient_city}} - miejscowość
{{recipient_country}} - kraj
{{recipient_country_code}} - recipient country code
{{recipient_name}} - odbiorca
{{recipient_note}} - dodatkowy opis
{{recipient_phone}} - telefon
{{recipient_post_code}} - kod pocztowy
{{recipient_present}} - recipient present
{{recipient_street}} - ulica i nr
{{recipient_url}} - recipient url
{{reminder_no}} - liczba wysłanych przypomnień o niepłaconej fakturze
{{reminder_number}} - reminder number
{{reverse_charge_code}} - kod transakcji
{{reverse_charge_cz}} - reverse charge cz
{{sales_code}} - sales code
{{sec_stamp_url}} - sec stamp url
{{sell_date}} - data sprzedaży
{{sell_date_MY}} - sell date my
{{sell_date_kind}} - sell date kind
{{seller_register_number}} - regon
{{seller_tax_no_kind}} - seller tax no kind
{{seller_trade_register_cz}} - informacje dotyczące wpisu do rejestru handlowego
{{should_print_gtu_codes}} - should print gtu codes
{{should_print_procedure_designations}} - should print procedure designations
{{show_buyer_note}} - show buyer note
{{show_date_and_sign}} - show date and sign
{{show_discount}} - show discount
{{show_empty_buyer_person}} - show empty buyer person
{{show_empty_seller_person}} - show empty seller person
{{show_links}} - show links
{{show_paid_date}} - show paid date
{{show_paid_logo}} - show paid logo
{{show_paid_when_zero}} - show paid when zero
{{show_payments_on_invoice}} - show payments on invoice
{{show_product_description}} - show product description
{{show_sell_date}} - show sell date
{{show_tax_split}} - show tax split
{{show_totals}} - show totals
{{show_unit_price_gross}} - show unit price gross
{{sign_document_url}} - sign document url
{{signature_date}} - signature date
{{signature_url}} - signature url
{{split_payment}} - mechanizm podzielonej płatności
{{split_payment_note}} - split payment note
{{stamp_below_sign_url}} - stamp below sign url
{{stamp_url}} - stamp url
{{status_paid}} - status paid
{{street}} - street
{{subscription_count}} - subscription count
{{subscription_day_of_month}} - subscription day of month
{{subscription_interval_unit}} - subscription interval unit
{{subscription_month}} - subscription month
{{swift}} - swift
{{tax2_details}} - tax2 details
{{tax2_name}} - tax2 name
{{tax2_visible}} - tax2 visible
{{tax_in_exchange_currency}} - tax in exchange currency
{{tax_name}} - tax name
{{tax_no}} - nip
{{tax_value}} - tax value
{{tax_value_in_exchange_currency}} - tax value in exchange currency
{{tax_value_in_exchange_currency_with_currency}} - tax value in exchange currency with currency
{{tax_value_name}} - tax value name
{{tax_value_with_currency}} - tax value with currency
{{tax_visible}} - tax visible
{{title}} - tytuł
{{today_date}} - today date
{{token}} - token
{{total_discount}} - total discount
{{total_discount_in_exchange_currency}} - total discount in exchange currency
{{total_discount_in_exchange_currency_with_currency}} - total discount in exchange currency with currency
{{total_discount_with_currency}} - total discount with currency
{{total_price_gross}} - wartość brutto
{{total_price_gross_in_exchange_currency}} - total price gross in exchange currency
{{total_price_gross_in_exchange_currency_with_currency}} - total price gross in exchange currency with currency
{{total_price_gross_in_main_currency}} - total price gross in main currency
{{total_price_gross_with_currency}} - total price gross with currency
{{total_price_gross_without_discount}} - total price gross without discount
{{total_price_gross_without_discount_with_currency}} - total price gross without discount with currency
{{total_price_net}} - wartość netto
{{total_price_net_in_exchange_currency}} - total price net in exchange currency
{{total_price_net_in_exchange_currency_with_currency}} - total price net in exchange currency with currency
{{total_price_net_in_main_currency}} - total price net in main currency
{{total_price_net_with_currency}} - total price net with currency
{{total_price_net_without_discount}} - total price net without discount
{{total_price_net_without_discount_with_currency}} - total price net without discount with currency
{{total_tax_inscription}} - total tax inscription
{{transaction_id}} - transaction
{{type_of_payment}} - type of payment
{{use_barcodes}} - use barcodes
{{use_delivery_address}} - inny adres korespondencyjny
{{use_paid_dates}} - use paid dates
{{use_product_code}} - use product code
{{{view_link}}} - view link
{{view_url}} - view url
{{warehouse_document_numbers}} - warehouse document numbers
{{www}} - www
{{zero_with_currency}} - zero with currency
{{zero_with_currency_in_exchange_currency}} - zero with currency in exchange currency

{{#each final_summary}} :
{{tax}}
{{tax_value}}
{{tax_value_with_currency}}
{{total_price_gross}}
{{total_price_gross_with_currency}}
{{total_price_net}}
{{total_price_net_with_currency}}
{{/each}}

{{#each positions}} :
{{accounting_activity_code}} - accounting activity code
{{accounting_code_expenses}} - accounting code expenses
{{accounting_code_income}} - accounting code income
{{accounting_code_sales}} - accounting code sales
{{accounting_code_tax_purchase}} - accounting code tax purchase
{{accounting_code_tax_sale}} - accounting code tax sale
{{additional_info}} - wartość dodatkowego pola na pozycjach faktury
{{additional_info_desc}} - additional info desc
{{barcode}} - barcode
{{code}} - kod produktu
{{description}} - opis
{{discount}} - kwota rabatu
{{discount_amount_gross}} - discount amount gross
{{discount_amount_net}} - discount amount net
{{ean_code}} - ean code
{{gtu_code}} - kod gtu
{{has_discount}} - has discount
{{image_url}} - image url
{{item}} - nazwa produktu/usługi
{{item_url}} - item url
{{kind}} - rodzaj pozycji
{{no}} - no
{{quantity}} - ilość
{{quantity_number}} - quantity number
{{quantity_unit}} - jednostka
{{supplier_code}} - supplier code
{{tax}} - stawka vat
{{tax1_value_name}} - tax1 value name
{{tax2}} - stawka vat
{{tax2_name}} - tax2 name
{{tax2_value_name}} - tax2 value name
{{tax_name}} - tax name
{{tax_value}} - wartość vat
{{tax_value_name}} - tax value name
{{total_price_gross}} - wartość brutto
{{total_price_gross_without_discount}} - total price gross without discount
{{total_price_net}} - wartość netto
{{total_price_net_without_discount}} - total price net without discount
{{unit_price_gross}} - unit price gross
{{unit_price_gross_with_discount}} - unit price gross with discount
{{unit_price_net}} - unit price net
{{unit_price_net_with_discount}} - unit price net with discount
{{/each}}

{{#each summary}} :
{{tax}}
{{tax_value}}
{{tax_value_with_currency}}
{{total_price_gross}}
{{total_price_gross_with_currency}}
{{total_price_net}}
{{total_price_net_with_currency}}
{{/each}}

{{additional_fields}} :
{{additional_fields.seller_bank_swift}}
{{additional_fields.tax_name}}
{{additional_fields.tax_name_type}}

{{client}} :
{{client.accounting_id}} - identyfikator w programie księgowym
{{client.additional_accounting_id}} - additional accounting
{{client.discount}} - domyślny rabat %
{{client.email}} - e-mail
{{client.first_name}} - imię
{{client.last_name}} - nazwisko
{{client.name}} - nazwa firmy
{{client.panel_link}} - panel link
{{client.panel_link_unpaid}} - panel link unpaid
{{client.panel_url}} - link do panelu klienta

{{department}} :
{{department.bank_account}} - konto bankowe
{{department.bank_iban}} - iban
{{department.bank_name}} - bank name
{{department.bank_swift}} - swift
{{department.capital}} - capital
{{department.capital_currency}} - capital currency
{{department.capital_kind}} - kapitał zakładowy
{{department.footer_content}} - treść stopki
{{department.footer_kind}} - footer kind
{{department.id}} - id
{{department.kind}} - forma prawna
{{department.name}} - nazwa firmy lub działu
{{department.own_footer}} - własna treść stopki
{{department.shortcut}} - nazwa skrócona
{{department.tax_kind}} - nr nip
{{department.tax_no}} - numer nip


Pozdrawiam,
Łukasz

2021-03-19 11:51


Avatar sugester medium
Radek
Dziękuję bardzo. Listę znalazłem, bo jest dostępna z poziomu programu. Zmiennych jest jednak tak dużo, a opisy przy nich nie są jednoznaczne.
Stąd było moje pytanie o konkretne pola

2021-03-19 11:58


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Zapytanie skieruje do programistów i dam Państwu odpowiedź w korespondencji zwrotnej.

Pozdrawiam,
Łukasz

2021-03-19 12:03


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Dzień dobry,
Proszę o informacje czy zestaw zmiennych jest wystarczający:
{{buyer_address}} - adres nabywcy
{{buyer_bank_account}} - konto
{{buyer_company}} - firma
{{buyer_country}} - kraj
{{buyer_country_code}} - kod kraju
{{buyer_email}} - e-mail klienta
{{buyer_first_name}} - imię
{{buyer_last_name}} - nazwisko
{{buyer_mobile_phone}} - telefon komórkowy
{{buyer_note}} - dodatkowy opis
{{buyer_person}} - imię i nazwisko odbiorcy
{{buyer_phone}} - telefon klienta
{{buyer_post_code}} - kod pocztowy
{{buyer_register_number}} - regon
{{buyer_street}} - ulica i nr
{{buyer_tax_no}} - nip
{{buyer_tax_no_kind}} - rodzaj numeru identyfikacyjnego nabywcy

Pozdrawiam,
Łukasz

2021-03-22 08:50


Avatar sugester medium
Radek
Dziękuję, spis jest teraz znacznie bardziej przejrzysty. Jeśli mogę jeszcze poprosić o zmienne dla pól w kartotece kontrahenta:
- ID klienta
- Identyfikator w programie księgowym

2021-03-22 11:08


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Dzień dobry,
Zmienna {{client.id}} - id klienta,
zmianna {{client.accounting_id}} odpowiadająca polu 'konto księgowe'.

Pozdrawiam,
Łukasz

2021-03-26 08:50


Dodaj komentarz